Utlåtande om förskottsuppbörd 2024

Skatteförvaltningen Verohallinto
Susanna Ronkainen
susanna.ronkainen(at)vero.fi

VH/4555/00.01.00/2023

Ärende: Begäran om utlåtande om förskottsuppbörd 2024

SLC tackar för möjligheten att ge utlåtande på skatteförvaltningens förslag till förskottsuppbörd för år 2024 där förslaget från skatteförvaltningen är att sänka förskottsuppbörden med 20% för år 2024, räknat med år 2022 beskattningsbara resultat som grund.

2022 var för många jordbruk, främst spannmålsgårdar ett mycket lönsamt år, vilket tyvärr inte 2023 och med den kännedom om 2024 års insatskostnader ser ut att bli. Därför är det mycket välmotiverat att sänka förskottsuppbörden för inkommande år.

SLC omfattar skatteförvaltningens förslag på förskottsuppbörd för jordbrukarna år 2024.

SVENSKA LANTBRUKSPRODUCENTERNAS CENTRALFÖRBUND SLC R.F.

Christoffer Ingo
Lantbrukspolitisk sakkunnig

Mer från SLC