Utlåtande om förslaget till statsrådets förordning om ändring av §5 i statsrådets förordning om utbetalning av nationellt stöd till Södra Finland 2023

Jord- och skogbruksministeriet
kirjaamo.mmm(at)gov.fi


VN/19958/2023

Ärende: Utlåtande om förslaget till statsrådets förordning om ändring av §5 i statsrådets förordning om utbetalning av nationellt stöd till Södra Finland 2023

SLC tackar för möjligheten att ge utlåtande till jord-och skogsbruksministeriets ändring i förordningens §5. Vi anser att ett höjning av nivån på arealstödet för växthusproduktion på AB-området är befogad eftersom den beräknade arealen har minskat och det finns tillräckliga budgeterade medel.

SVENSKA LANTBRUKSPRODUCENTERNAS CENTRALFÖRBUND SLC R.F.


Johanna Smith
Trädgårdsombudsman

Mer från SLC