Utlåtande om regeringens förslag till riksdagen om ändring av fastighetsskattelagen

Finansministeriet
Jukka Vanhanen
kirjaamo.vm@gov.fi

VN/23773/2023

Ärende: Begäran om utlåtande om regeringens förslag till riksdagen om ändring av fastighetsskattelagen

SLC tackar för möjligheten att ge utlåtande på regeringens förslag till riksdagen om ändring av fastighetsskattelagen. Lagutkastet föreslår att markbotten separeras till en egen del av den allmänna fastighetsskatten och samtidigt höjs i den lägsta nivån från 0,93% till 1,30%

SLC konstaterar att förändringen har störst inverkan i tätorter där tomtmark värderas högt och därmed liten (ca 0,9 miljoner euro) betydelse för beskattningen av jordbrukarna i Finland. Men med detta sagt har SLC noterat att regeringen i Petteri Orpos regeringsprogram Ett starkt och engagerat Finland (sid 136) uppger att den inte tänker fatta nationella beslut som medför ökade kostnader för jordbruket. Föreslagen lagstiftning strider därför mot regeringens tyngsta styrdokument.

SLC föreslår att regeringen på annat sätt kompenserar de ekonomiska påföljder som rör landets jordbrukare i och med ändringen av fastighetsskattelagen.

Inom ramen för samma ämne upprepar SLC sin ståndpunkt att vi anser att jordbruksbyggnader bör befrias från fastighetsskatt, likt svensk modell.

SVENSKA LANTBRUKSPRODUCENTERNAS CENTRALFÖRBUND SLC R.F.

Christoffer Ingo
Lantbrukspolitisk sakkunnig

Mer från SLC