Utlåtande om understöd för främjande av hästuppfödning och hästsport

Jord- och skogsbruksministeriet
kirjaamo.mmm@gov.fi

VN/19928/2023

Utlåtande om understöd för främjande av hästuppfödning och hästsport

Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f. tackar för möjligheten att ge utlåtande angående förordningen om understöd för främjande av hästuppfödning och hästsport.

SLC anser att stöd som betalas ut till främjande av hästuppfödning och hästsport är befogat och bör säkerhetsställas även i framtiden. Anslaget som anvisats för detta ändamål i statsbudgeten är av vikt att till minst 95% öronmärkas och vid fördelningen hoppas vi att även sakkunniga inom området kunde stödas. SLC vill ytterligare poängtera att svenskan inom både hästuppfödningen och hästsporten bör tryggas och att ett inbyggt system där språkaspekten tas i beaktande skulle vara skäligt. För landets svenska områden är det ytterst viktigt att det finns tillräcklig information och utbildningsmöjligheter även på svenska.

Angående byte av utbetalare av understöden har SLC ingenting att kommentera.

SVENSKA LANTBRUKSPRODUCENTERNAS CENTRALFÖRBUND SLC R.F.

Jonas Laxåback
verksamhetsledare

Christoffer Ingo
lantbrukspolitisk sakkunnig

Mer från SLC