Utlåtande om utkast om jord- och skogsbruksministeriets förordning om byggnadstekniska och funktionella krav för byggande av köttdjursstallar som understöds

Jord- och skogsbruksministeriet
Avdelningschef Minna-Mari Kaila
kirjaamo.mmm@gov.fi

VN/33075/2023

Ärende: Utlåtande om utkast om jord- och skogsbruksministeriets förordning om byggnadstekniska och funktionella krav för byggande av köttdjursstallar som understöds

SLC tackar för möjligheten att ge utlåtande om utkastet till statsrådets förordning om byggnadstekniska och funktionella krav för byggande av köttdjursstallar som understöd.

SLC omfattar förordningen och välkomnar beslut om att återgå till att även stöda nyinvesteringar i slutuppfödning av nöt. Då beslut om investeringsstöd behandlas ser vi det som viktigt att unga jordbrukare prioriteras.

SVENSKA LANTBRUKSPRODUCENTERNAS CENTRALFÖRBUND SLC R.F.

Christoffer Ingo
Lantbrukspolitisk sakkunnig

Mer från SLC