Utlåtande om utkast till statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om ersättning för icke-produktiva investeringar

Jord- och skogsbruksministeriet
Avdelningschef Minna-Mari Kaila
kirjaamo.mmm@gov.fi

VN/27366/2023

Ärende: Utlåtande om utkast till statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om ersättning för icke-produktiva investeringar


SLC tackar för möjligheten att ge utlåtande om utkastet till statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om ersättning för icke-produktiva investeringar.

SLC tolkar inte ändringarna som föreslås som problematiska och omfattar därför utkastet på ändring av förordningen.

Övrigt: Anser SLC att jord- och skogsbruksministeriet bör bereda en förordningsändring så att pälsdjurssektorn omedelbart återfår rätten att ansöka om investeringsstöd. Med tanke på det skriande behovet av biosäkerhetsinvesteringar ute på pälsfarmerna efter konstaterad fågelinfluensa bland besättningarna kan det anses som direkt oansvarigt att inte låta de farmare som vill investera för djurens välbefinnande eller gårdens biosäkerhet söka om investeringsstöd.

SVENSKA LANTBRUKSPRODUCENTERNAS CENTRALFÖRBUND SLC R.F.

Christoffer Ingo
Lantbrukspolitisk sakkunnig

Mer från SLC