Utlåtande om utkast till statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om sådant från produktionen frikopplat direktstöd till jordbruket som betalas för 2023

Jord- och skogsbruksministeriet
Avdelningschef Minna-Mari Kaila
kirjaamo.mmm@gov.fi

VN/28288/2023

Ärende: Utlåtande om utkast till statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om sådant från produktionen frikopplat direktstöd till jordbruket som betals för 2023

SLC tackar för möjligheten att ge utlåtande om utkastet till statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om sådant från produktionen frikopplat direktstöd till jordbruket som betalas för 2023

  • - SLC anser det viktigt att den procentuella fördelningen mellan AB och C området hålls oförändrad.
  • - SLC välkomnar förändringen som tillåter plöjning av åkrar anmälda med växttäcke vintertid 1 maj istället för tidigare föreslagna 16 maj. SLC anser att det vore rimligt att tidigarelägga tillåten vårplöjning på AB området till 16.4 i och med det allt varmare klimatet som vissa år tidigarelägger vårbruket.
  • - Om beloppen för enskilda miljösystemsåtgärder anser SLC att angivna maximala och minimala belopp i Finlands CAP-plan bör efterföljas.

Slutligen gällande §11 om inkomststöd för unga odlare vill SLC upprepa orättvisan i att unga odlare som driver jordbruk i sammanslutningsform tillsammans med en äldre generation borde ges möjligheten till detta arealstöd likt unga jordbrukare i andra bolagsformer.

SVENSKA LANTBRUKSPRODUCENTERNAS CENTRALFÖRBUND SLC R.F.

Christoffer Ingo
Lantbrukspolitisk sakkunnig

Mer från SLC