Utlåtande om utkast till statsrådets förordning om god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden

Jord- och skogsbruksministeriet
Avdelningschef Minna-Mari Kaila
kirjaamo.mmm@gov.fi

VN/28213/2023

Ärende: Utlåtande om utkast till statsrådets förordning om ändring av bilagorna 1 och 3 till statsrådets förordning om de föreskrivna verksamhetskrav som ingår i villkorligheten för Europeiska unionens stöd till jordbrukare samt om tillsynen över verksamhetskraven och kraven på god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden iakttas

SLC tackar för möjligheten att ge utlåtande och har inget att invända på utkastet.

SVENSKA LANTBRUKSPRODUCENTERNAS CENTRALFÖRBUND SLC R.F.

Christoffer Ingo
Lantbrukspolitisk sakkunnig

Mer från SLC