Utlåtande om utkast till statsrådets förordning om stöd till utdelning av mjölkprodukter, frukt och grönsaker läsåret 2023–2024

Jord- och skogsburksministeriet
Minna-Mari Kaila
kirjaamo.mmm@gov.fi

VN/13498/2023

Ärende: Utlåtande om utkast till statsrådets förordning om stöd till utdelning av mjölkprodukter, frukt och grönsaker läsåret 2023–2024

SLC tackar för möjligheten att ge utlåtande på statsrådets förordning om stöd till utdelning av mjölkprodukter, frukt och grönsaker läsåret 2023–2024.

SLC ser stödet som en viktig del av den offentliga upphandlingen av bespisningtjänster i landets skolor.

Eftersom de senaste årens stigande matkostnader fortsättningsvis visar på att många konsumenter väljer att köpa billigare och mindre mat till privathushållen blir stödet för frukt, grönsaks och mjölkprodukter allt viktigare. Därför anser SLC att statsrådet bör var redo att korrigera stödsummorna ifall om att budeterade medel tar slut.

I övrigt har SLC inga kommentarer på utkastet till förordning.

SVENSKA LANTBRUKSPRODUCENTERNAS CENTRALFÖRBUND SLC R.F.

Christoffer Ingo
Lantbrukspolitisk sakkunnig

Johanna Smith
Trädgårdsombudsman

Mer från SLC