Utlåtande om utkast till strategin på EU skolprogrammet

Jord- och skogsbruksministeriet
Minna-Mari Kaila
kirjaamo.mmm@gov.fi

EU/644/2023

Ärende: Utlåtande om utkast till strategin på EU skolprogrammet

SLC tackar för möjligheten att ge utlåtande på jord- och skogsbruksministeriets strategi på EU:s skolprogram om stöd till utdelning av mjölkprodukter, frukt och grönsaker åren 2023 - 2029. Vi har med oro tagit del av nyheter som beskriver hungrigare barn i skolorna i och med det allmänt stigande kostnadstrycket på familjer i Finland. Stödet för utdelning av mjölkprodukter, frukt och grönsaker är enligt SLC viktigare än någonsin just nu.

SLC ser oroväckande på kostnadsökningarna som uppstått efter framförallt stigande energikostnader inom hela EU. Detta har lett till avsevärt högre produktionskostnader för såväl mjölk, frukt och grönsaksproducenter inom hela EU. Vilket i slutändan riskerar resultera i att färre barnfamiljer och offentiga kök har råd att köpa mjölk-, grönsaks och fruktprodukter.

Strategin lyfter upp 4 identifierade behov.

  1. Att man vill främja hälsosamma matvanor och välmående för barn och unga i enligthet med näringsrekommendationerna.
  2. Upprätthålla användningen av mejeriprodukter med låg fetthalt och öka den mångsidiga användningen av grönsaker samt främja konsumtion av ekologiskt producerade produkter.
  3. Öka barns och ungas medvetande om hälsosamma matvanor, lokal och ekologisk produktion, hållbar livsmedelsproduktion, miljöeffekter och minskande av matsvinn.
  4. Främja barns och ungas kunskap om mat och matfostran i enlighet med läroplanens satta mål.

Gällande punkt 2 vill SLC ge följande kommentarer:

  • SLC upprepar att vi anser det vore viktigt att inte enbart fettfria mjölkprodukter stöds.
  • SLC anser att användningen av lokalproducerade och inhemska produkter borde främjas framom importerade ekologiska produkter då de finns att tillgå.

Gällande punkt 3 vill SLC ge följande kommentarer:

  • För att öka barnens kännedom om finländsk matproduktion skulle det vara önskvärt att också kommunerna stöds för att inom ramen för sin verksamhet kunna ordna studiebesök till jordbrukare och trädgårdsproducenter.

Avslutningsvis anser SLC fortsättningsvis att inhemska livsmedel alltid bör prioriteras framom utländska.


SVENSKA LANTBRUKSPRODUCENTERNAS CENTRALFÖRBUND SLC R.F.

Christoffer Ingo
Lantbrukspolitisk sakkunnig

Johanna Smith
Trädgårdsombudsman

Mer från SLC