15.6 Naturbetesdagen

SLC - Lampaita Vehmaanniemella C Pinja Silvonen WWF webb
Foto: Pinja Silvonen / WWF

Naturbetesdagen firas lördagen den 15 juni en vecka för midsommar och är en hyllning till naturbetesmarkerna och deras skötare – betesdjuren. Flera gårdar runt om i Finland öppnar då upp sina dörrar för allmänheten och restauranger som deltar i temadagen serverar kött av naturbetesdjur.

Traditionella biotoper är rika livsmiljöer som formats av traditionell boskapsskötsel. De utgör ett bra hem för flera olika arter bl.a. annat växter, fjärilar och skalbaggar. I och med att traditionell betesgång minskat under de senaste åren riskerar de få livsmiljöerna som finns kvar att växa igen. Från 60-talet fram till idag har mer än 90 procent av de traditionella biotoperna försvunnit.

De återstående traditionella biotoperna bevaras av betesdjur som betar på naturliga betesmarker. Naturbetesmarkerna utgör viktiga livsmiljöer för många arter och hjälper till att upprätthålla historiska kulturlandskap.

På Naturbetesdagen håller flera gårdar runt om i Finland öppet hus för allmänheten. På gårdarna ordnas även olika programpunkter under naturbetesdagen där man kan ta del av allt från betessläpp till föreläsningar. På flera gårdar kan man även köpa produkter som passar perfekt på midsommargrillen. Naturbetesdagen är ett utmärkt tillfälle för allmänheten att få en inblick i hur livet på gården ser ut och lära sig mer om naturbetesmarker och deras biologiska mångfald. Evenemanget är lämpligt för hela familjen.

Som producent med naturbeten kan du delta i naturbetesdagen 2024 genom att hålla öppet hus eller dela information om naturbetesdagen på sociala medier.

Naturbetesdagen ordnas i samarbete med Naturbeteskött producenterna rf, WWF, MTK, SLC, Forststyrelsen, Maa- ja kotitalousnaiset, ProAgria, Livsmedelsverket, Finlands Fårförening rf och Pihvikarjaliitto ry.

Mera information om naturbetesdagen samt anmälningslänk för gårdar på:

luonnonlaidunlihantuottajat.fi

Mer från SLC