Utlåtande om E-brev 17 & 18 om rovdjurspolitiken mmv

Maa- ja metsätalousvaliokunta
mmv@eduskunta.fi

Asia: Valtioneuvoston selvitykset E 17/2024 E-kirje suurpetojen suojelun osalta; ennakkovaikuttaminen ja E 18/2024 kommission ehdotus EU:n kannaksi euroopan luonnonvaraisen kasviston ja eläimistön sekä niiden elinympäristön suojelusta tehdyn yleissopimuksen (bernin sopimus) pysyvän komitean 44. kokouksessa suden suojelun osalta.

SLC kiittää mahdollisuudesta kommentoida Suomen kantaa EU:n komission ehdotuseen lieventää suden suojeluasemaa Euroopassa.

SLC arvostaa sitä, että valtioneuvosto hyvin selkeästi puoltaa suojelustatuksen alentamista ja haluamme muistuttaa, että asia on kiirellinen nopeasti kasvavan susikannan vuoksi.

SLC pitää tärkeäna myös sitä ett Suomi nostaa EU:ssa esille vastaavat karhu- ja ilveskannan ongelmat.

Lopuksi haluamma huomautta, että Suomen on edelleen tarpeen määritellä kansallisen päätösteon puitteissa tarkka määrä suurpetoeläimiä, jota tarvitaan suurpetojen suotuisan suojelun tason säilyttämiseksi.

SVENSKA LANTBRUKSPRODUCENTERNAS CENTRALFÖRBUND SLC R.F.

Christoffer Ingo
Maatalouspoliittinen asiantuntija

Mer från SLC