3.4 SLC-fullmäktiges vårmöte

SLC - 20221209 103441

SLC:s fullmäktige samlas till ordinarie vårmöte onsdagen den 3 april 2024 kl. 9.00-15.00 i Helsingfors. Fullmäktigemedlemmar som inte kan delta ombeds meddela sin ersättare och SLC:s kansli om förhinder så kallas ersättaren in.

Mera infomation:
- SLC:s administrativa assistent Margita Törnroth, tfn 40 940 2619, margita.tornroth@slc.fi
- SLC:s verksamhetsledare Jonas Laxåback, tfn 040 940 2734, jonas.laxaback@slc.fi

Mer från SLC