E-kirje yhteisen maatalouspolitiikan asetusten avaamisesta

Eduskunta

Maa- ja metsätalousvaliokunta

ASIA: E-kirje yhteisen maatalouspolitiikan asetusten avaamisesta


Svenska lantbruksproducenternas centralförbund (SLC) kiittää mahdollisuudesta esittää näkemyksemme koskien EU-komission esityksestä, miten EU:n yhteinen maatalouspolitikka voidaan yksinkertaistaa, parantaa maatalousmarkkinoita ja vaikutta tuottajien kustannuksiin, jotka johtuvat maatalouspolitikasta

Yleisesti SLC katsoo, että komissio on nostanut keskusteluun ne alueet, jotka myös aiheuttavat huolta Suomen viljelijöille kuten ehdollisuuden vaatimukset, maataloustuotemarkkinoiden toimivuus ja hallinnollista taakkaa

SLC toteaa ehdollisuuden esityksistä, että komissio tuo esille jäsenmaiden olosuhteet ja että jäsenmaille annetaan enemmän liikkumavaraa laatia ehdot maan olosuhteisiin sopiviksi. Tässä komission tulisi olla johdonmukaisempi ja todella antaa jäsenmaille mahdollisuuden kehittää jäsenmaalle ehdollisuusvaatimukset niin että jäsenmaan olosuhteet tulevat huomioiduksi.

SLC toivoo, että päätösvalmistelu etenee nopeasti EU-tasolla. Kansallisesti pitää myös asian huolellisesti valmistella miten yksinkertaistamisesitykset vaikuttavat esimerkiksi ilmasto- ja ympäristötavoitteisiin. Tässä valmistelussa pitää myös katsoa miten mahdolliset muutokset vaikuttavat tukikokonaisuuteen. Muutos yhdessä tukikohdassa ei saa johtaa toisessa tukikohteessa, että byrokratia lisääntyy tai että toimenpide heikkenee.

SLC toteaa, että maatalouspolitiikan tulisi olla johdonmukainen ja selkeä. Suuria muutoksia vuodesta toiseen voi myös johtaa hankaliin tilanteisiin, jos tila on yrittänyt seurata yhtenä vuonna yhdet ehdot, jotka seuraavana vuonna ovat toiset. CAP-suunnitelman muutosmahdollisuuksien lisääminen yhdestä kahteen per vuosi voi johtaa tällaisiin tilanteisiin.

Viljelijöiden markkina-aseman parantaminen ja niihin liittyvissä toimenpiteissä tulee pyrkiä aitoon muutokseen nykytilanteeseen ja ehdotuksien kunnianhimo on oltava sen mukainen. Nämä muutokset tulisi saada voimaan nopeammalla aikataululla. Nyt esitykset ovat ajankohtaisia vasta vuonna 2025.

Muut vaikutukset

SLC:n jäsenkentältä tulee useasti esille, että jäsenistö näkee, että satelliittivalvonta on lisännyt tilojen hallinnollista taakkaa. Tuottajien taloudellinen tilanne on myös haasteellinen ja sen takia komission pitäisi olla myös joustava tukimaksatusehtojen täyttymisessä, että tuottajille voidaan maksaa tuet pääsääntöisesti tukihakuvuonna.

SLC katsoo myös aiheellisena tuoda esille, että tässä yhteydessä Suomen tulisi tuoda esille de minimis tuen katon nostoa. Tämä antaisi paremmat kansalliset mahdollisuudet tukea herkkiä tuotantoaloja ja välineen vaikuttaa hetkellisiin kriisitilanteisiin. Nykyinen de minimis tukikatto, joka on 20 000 euro/kolmen vuoden aika ei ole riittävä.

Ympäristötoimenpiteet tulisi kastoa maatalouspolitiikan vihreän arkkitehtuurin rakenteen kautta. Siksi tulisi myös katsoa, jos ympäristökorvauksen osalta löytyisi joustovaraa. Tiettyjen ympäristötoimenpiteitten ehdot pitäisi myös joustaa niin että toimenpiteitä voidaan myös suorittaa esimerkiksi kasvulohkotasolla eikä pelkästään peruslohkotasolla. Sama lähtökohta myös ympäristösopimusten osalta.

Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f.

Jonas Laxåback, toiminnanjohtaja

Mer från SLC