SLC:n haaste elintarvikesektorille: Koko elintarvikealan on toimittava ja asetuttava ruoka-alan kasvuohjelman taakse

Hallituksen panostus ruoka-alan kasvuohjelmaan on ratkaiseva, mutta se ei riitä. Koko elintarvikesektorin on yhdistyttävä elintarvikealan kasvuohjelman taakse ja toimittava samojen tavoitteiden eteen, jotta maatalouden kannattavuushaasteet eivät vaaranna koko suomalaista elintarviketuotantoa.

SLC - 20240403 090801
SLC:n valtuuskunta piti kevätkokouksensa Helsingissä 3. huhtikuuta 2024.

– Meidän on pyrittävä vahvistamaan omia yrityksiämme ja varmistamaan kuluttajien luottamus. Meidän on tehtävä vielä enemmän töitä sen eteen, että kaikki elintarvikeketjun osapuolet, erityisesti kauppa, ymmärtävät, että maatalouden katastrofaalisen heikko kannattavuus vakavasti uhkaa suomalaista ruoantuotantoa, sanoi SLC:n valtuuston puheenjohtaja Kristian Westerholm avatessaan SLC:n valtuuston kevätkokouksen keskiviikkona (3.4.2024).

SLC:n keskusliiton puheenjohtaja Mats Nylund korosti myös elintarvikeketjun yhteistyön tärkeyttä, jotta voidaan torjua tuottajahintojen heikkenemistä sekä kuluttajien ostovoiman heikkenemistä ja muuttunutta kulutuskäyttäytymistä. SLC korostaa myös, että elintarvikealan yritysten on tarkistettava strategioitaan elintarvikkeiden viennin lisäämiseksi.

– Hallituksen kasvuohjelma on yksi vastaus elintarvikealan haasteisiin. Hallituksen toimenpiteet eivät kuitenkaan yksin riitä. Koko elintarvikealan on toimittava yhdessä ja yhdistyttävä elintarvikealan kasvuohjelman taakse, Nylund haastoi muun elintarvikealan.

Kaikkien aikojen tärkeimmät EU-vaalit?

Westerholm ja Nylund käänsivät katseensa myös 9. kesäkuuta pidettäviin Euroopan parlamentin vaaleihin ja EU:n yhteisen maatalouspolitiikan seuraavaan CAP-kauteen.

- Nämä EU-vaalit ovat ehkä tärkeimmät tähän mennessä. Kun nykyinen parlamentti valittiin vuonna 2019, maailma oli erilainen. Emme tienneet mitään uhkaavasta pandemiasta, ja harva saattoi kuvitella sotaa Euroopassa. Kun parlamentti ja komissio asettivat kunnianhimoiset ilmastotavoitteet EU:n vihreän kehityksen ohjelmassa, tuloksena oli runsaasti liian monimutkaisia ja yksityiskohtaisia EU:n lainsäädäntöehdotuksia maa- ja metsätaloudelle, Westerholm sanoi.

Seuraavan parlamentin ja komission on tehtävä päätöksiä, jotka voidaan panna täytäntöön eriytetyillä maa- ja metsätalousaloilla eri puolilla Eurooppaa. Laaja-alaiset tavoitteet on asetettava yhteisesti, mutta yksityiskohdat on jätettävä jäsenvaltioille.
- EU:n on luotettava siihen, että jäsenvaltiot tietävät, miten EU:n päätökset voidaan parhaiten toteuttaa kansallisesti. Voimme tuottaa ruokaa, puuta ja energiaa tavalla, joka tukee ilmastotavoitteita ja vahvistaa luonnon monimuotoisuutta, mutta EU:n on luotava edellytykset kannattavalle, kestävälle ja kasvavalle ruoantuotannolle, Nylund sanoi.


Lisätietoja:
Kristian Westerholm, SLC:n valtuuskunnan puheenjohtaja, puh 041 462 2818
Mats Nylund, SLC:n keskusliiton puheenjohtaja, puh 050 512 2191
Jonas Laxåback, SLC:n toiminnanjohtaja, puh 040 940 2734

Linkit:
- Valtuuskunnan puheenjohtaja Kristian Westerholmin avauspuhe SLC:n valtuuskunnan kevätkokouksessa 3. huhtikuuta 2024 (ruotsiksi)
- SLC:n EU-vaaliohjelma: slc.fi/eu2024
- Tiedote ruotsiksi / Pressmeddelandet på svenska

Mer från SLC