Lausunto hallituksen esityksesta eduskunnalle laiksi metsästyslain 33 §:n muuttamisesta

Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta
mmv@eduskunta.fi

Lausunto: HE 5/2024 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi metsästyslain 33 §:n muuttamisesta

SLC on tutustunut lakiehdotukseen ja kannatamme lämpimästi esitettyä muutosta siten, että mahdollistetaan yöammuntaa varten tarkoitettuja tähtäyslaitteita, jotka elektronisesti suurentavat tai muuttavat kuvaa, voitaisiin käyttää villisian metsästyksessä.

Villisika on laji, jonka kantaa ei pidä antaa kasvaa Suomessa. Villisian aiheuttamien tuhojen takia sekä afrikkalaisen sikaruton vaaran takia, lakiesitys on perusteltu ja SLC tukee lakiesitystä.

Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f.

Anders Portin
metsäasiamies

Mer från SLC