Lausunto Ruokaviraston ohjeesta nimisuojattujen elintarvikkeiden valvontaohje

Ruokavirasto
Elintarviketurvallisuusosasto
Kemiallisen elintarviketurvallisuuden yksikkö
kirjaamo@ruokavirasto.fi

Dnro 2595/04.02.00.01/2024

LAUSUNTO RUOKAVIRASTON OHJEESTA NIMISUOJATTUJEN ELINTARVIKKEIDEN VALVONTAOHJE

SLC kiittää mahdollisuudesta lausua kommentteja Ruokaviraston ohjeesta Nimisuojattujen elintarvikkeiden valvontaohje, joka koskee EU:n nimisuojajärjestelmän mukaisesti rekisteröityjen tuotenimien suojausta, nimisuojattujen tuotenimien käyttöä elintarvikkeiden nimissä ja markkinoinnissa. SLC on tutustunut päivitettyihin ohjeisiin, eikä sillä ole huomautettavaa niiden sisältöön.

SVENSKA LANTBRUKSPRODUCENTERNAS CENTRALFÖRBUND SLC R.F.

Mia Wikström
viestintäpäällikkö

Mer från SLC