Lausunto: Valtioneuvoston kirjelmä EU yhteistyön parantamisesta kemikaalien alalla

Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta
MmV@eduskunta.fi

U 21/2024 vp

Valtioneuvoston kirjelmä EU yhteistyön parantamisesta kemikaalien alalla

Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f. kiittää mahdollisuudesta lausua kantansa kyseiseen valtioneuvoston kirjelmään.

SLC kannattaa ehdotuksen tarkoitusta edistää siirtymistä yksi aine, yksi arviointi-lähestymistapaan koskien kemikaaliturvallisuus arviointeja EU:ssa. Ehdotusta kutsutaan yksi aine, yksi arvio säädöspaketiksi. Tällä hetkellä resursseja ainakin osin käytetään tehottomasti koska ne ovat hajallaan eri EU:n virastoissa.

SLC tukee ehdotuksen tavoitteita mm selkeitä vastuita siitä kuka hoitaa mitäkin , että tuotokset ovat korkealaatuisia, menettelyt avoimia ja osallistuvia. On myös tärkeää että toimijat tekevät yhteistyötä menetelmien kehittämisen ja tietojen vaihdon osalta.

Maatalouden osalta SLC halua korostaa että yksi ehdotuksen tavoite pitää olla että muutos myös nopeuttaa kasvinsuojeluaineissa käytettävien kemikaalien arviointia. Suuri EU tason ongelma on erittäin hidas hyväksyntäprosessi uusille kasvinsuojeluaineille samalla kun vanhoja poistuu käytöstä. Tämä heikentää EU:in kilpailukykyä.

Osana ehdotusta on tarkoitus perustaa yhteinen tietoalusta koskien kemikaaleja EU:ssa, joka helpottaa niiden arviointia.

SVENSKA LANTBRUKSPRODUCENTERNAS CENTRALFÖRBUND SLC R.F.

Rikard Korkman
Asiamies


Mer från SLC