Lördagen den 31 augusti firas Naturens dag på ekogårdar – kom med och fira dagen du med!

SLC - Mainoskuva ruotsi
Evenemanget Naturens dag ordnas i år lördagen den 31 augusti och är en del av det nationella firandet av den Finska naturens dag.

Evenemanget Naturens dag på ekogårdar ordnas lördagen den 31 augusti och är en del av det nationella firandet av den Finska naturens dag.

Syftet med evenemanget är att presentera den ekologiska produktionen och hur verksamheten på ekogårdarna ser ut för konsumenterna. Under tidigare år har många ekogårdar hållit öppet hus för allmänheten som i sin tur har fått bekanta sig närmare med produktionen, njutit av delikatesser från popup-kaféer och gårdsbutiker, samt fått möjlighet att se arbetsmaskiner och boskap.

Anmäl din gård nu

Det lönar sig att anmäla sig så snabbt som möjligt, eftersom marknadsföringen av evenemanget börjar snart. Du kan registrera din gård via den här länken: https://forms.gle/AM45qDirKuejDRJg7

Vilken typ av program ska man ordna på Naturens dag?

Tanken är att varje gård ska ha en presentation av vad gården gör och hur den bidrar till den biologiska mångfalden. En rundtur på gårdens marker, särskilt till vårdbiotoper, eller en naturstig är bra sätt att göra detta på. Tidigare år har programmet bland annat innehållit växtinventering, ridturer, möjlighet att se gårdens maskiner och djur och naturligtvis möjlighet att ta en selfie med dem.

Gårdscaféer har också varit mycket populära. Caféet kan anordnas av gården själv eller av en samarbetspartner. Många konsumenter vill också gärna köpa med sig produkter hem, så evenemanget är ett bra tillfälle att marknadsföra och sälja gårdens egna produkter och produkter från ekologiska gårdar i området.

Det är upp till varje gård att se till att det finns tillräckligt med personal för att organisera evenemanget. Det är en bra idé att be om hjälp från sina egna partners och familjemedlemmar.

Programmet för evenemangsdagen bör utformas inom ramen för de egna möjligheterna - det som är naturligt för gården att genomföra!

Marknadsföring och banderoller

Evenemanget Naturens dag på ekogårdar marknadsförs på den officiella webbplatsen luomu.fi/luonnonpaiva, där kontaktuppgifter till de deltagande ekogårdarna och gårdsbeskrivningar publiceras. Dessutom kommer evenemangets koordinatorer att marknadsföra evenemanget på sina egna webbplatser och kanaler i sociala medier.

Gårdarna själva bör också marknadsföra evenemanget i god tid via sina egna kanaler så att konsumenterna får information om evenemanget. Olika material för sociala medier kommer att skickas till registrerade gårdar för att stödja marknadsföringen.

Gårdar kan också beställa en banderoll som kan sättas upp på en synlig plats till exempel i kanten av ett fält eller produktionsbyggnad. Banderollen finns i två storlekar och är tillverkad av 100 % återvunnen polyester (RC Jetset 210 g, flamskyddad). Banderollen måste beställas senast den 31 juli 2024 med hjälp av registreringsformuläret. Beställningen levereras senast vecka 34.

Nedan visas banderollernas storlekar och priser (priser eur/styck moms 0%) samt en bild på banderollen.

Banderoll 60x100cm
5 st. 37,30 €
10 st. 26,25 €

Banderoll 150x250cm
5 st. 92,95 €
10 st. 81,75 €

Det slutliga priset på banderollen bestäms av det totala antalet beställningar som vi får. En extra kostnad på 5 € per faktureringsadress och en leverans på 15,08€ per leveransadress inklusive 1-2 banderoller läggs till beställningen.

Läs mer om arrangemangen i gårdsbrevet

---

Evenemanget Naturens dag på ekogårdar ordnas i samarbete med jord- och skogsbruksministeriet, Luomuliitto, Pro Luomu, Biodynamiska föreningen, MTK och SLC. Huvudkoordinator för Finska naturens dag är Forststyrelsen.

Tilläggsinformation:

Mia Wikström, kommunikationschef på SLC, mia.wikstrom@slc.fi eller 050 355 3213.

Mer från SLC