Medlemsenkäter om ekobranschen och hästsektorn

MTK och SLC kartlägger som bäst ekosektorns samt hästbranschens lägesbilder och framtidsutsikter genom två medlemsbarometrar. Ekoproducenter och hästsektorns aktörer ombeds besvara enkäterna senast den 7 mars.

SLC - Medlemsenkat hast eko barometer webb

Avsikten är att utvärdera båda sektorernas nuläge och framtid som en grund för den fortsatta intressebevakningen och utvecklingsarbetet för ekosektorn och hästbranschen.

Enkäten besvaras anonymt antingen på svenska eller finska, inga personuppgifter om respondenten efterfrågas. Organisationerna tackar alla medlemmar och förtroendevalda som tar sig tid att besvara enkäterna som stöd för intressebevakningen.

Besvara ekobarometern

Besvara hästbarometern

Motsvarande enkäter genomfördes sommaren 2023. Bekanta dig med ekobarometerns resultat på finska på mtk.fi och resultaten från hästbarometern på mtk.fi.

Mer information om enkäten ger:
Lumi Drozzin, sakkunnig i eko- och hästfrågor
E-poost lumi.drozzin@mtk.fi
Telefon: +358 40 560 2598

Mer från SLC