Skogsprodukterna – för konsumenterna

Varför måste ni avverka? Den frågan har säkert mången ställts inför, antingen direkt eller via massmedia och sociala medier. Förståelig fråga, eftersom en avverkning förändrar landskapsbilden plötsligt och kraftigt. Den bär- eller svampskog man har nära där man bor eller skogen man ser från bilfönstret på vägen till fritidsstället ser med ens helt annorlunda ut.

Mänskan har i alla tider använt skogen för att fylla de behov individen och samhället har. Produkterna har varit viltkött och bär, senare tjära och virke för gärdsgårdar och på det senaste drygt hundra åren cellulosa, papper och sågat virke.

I dag är spektret av olika produkter betydligt bredare än förr. Tänk till exempel på pandemin och en hur central roll produkter gjorda av trä hade i ansiktsmasker, sjukhusprodukter och skyddskläder. Också i vår vardag spelar olika träbaserade hygienprodukter en mycket stor roll och vi använder alla dem dagligen. Till exempel används cellulosa i tandkräm och i yoghurt som förtjockningsmedel, stabilisator och emulgeringsmedel för att ge den rätta konsistensen. Nanocellulosa används också i läkemedel, kosmetik och i målfärg. För att inte tala om hur kartonganvändningen ökat då mången av oss beställer varor på nätet och kartong som ett lätt och återanvändbart material ökar i användning.

Produkter från skogen är viktiga eftersom de är gjorda på en förnybar råvara, de går att återvinna i nya produkter eller energi och de ersätter andra motsvarande produkter som är gjorda på fossila råvaror så som kol, olja och gas. Till exempel är ungefär två tredjedelar av alla textilier gjorda på oljebaserade fibrer medan ungefär sju procent görs av träfiber. En andel som tack vare nya innovationer troligen kommer att öka betydligt. Där är råvaran miljövänligare och då man tvättar produkten åker det inte ut en massa mikroplaster i avloppsvattnet. Det samma gäller fiskeriindustrin där träbaserade kyllådor sakta men säkert ersätter styroxlådorna. Som till råga på allt för ut plast i vattendragen, då de lätt blåser i vattnet i början av råvarukedjan.

Det är inte för skogsägarens skull som skogen avverkas – trots att skogsägarna får ca 2–2,5 miljarder euro i virkesintäkter per år. Pengar som sedan sprids ut och gagnar regioner och lokalsamhällen.

Det är inte heller för skogsindustrins skull skogen avverkas – trots att skogsindustrin direkt sysselsätter ca 40 000 finländare, står för en femtedel av vår varuexport och genererar drygt 3 miljarder euro i skatteintäkter varje år. Pengar som sedan bidrar till att sjukvården, utbildningen och äldreomsorgen fungerar i vårt land.

Utan det är för konsumenterna som skogen avverkas. För den vanliga mänskan. I varje fall för dem som borstar tänderna, använder hygienprodukter, äter yoghurt eller köper varor på nätet.

Anders Portin
SLC:s skogsombudsman

Kolumnen har publicerats i tidningen Skogsägaren i februari 2024

Mer från SLC