SLC stöder 17 EU-kandidater

EU-valet den 9 juni är i hög grad ett jord- och skogsbruksval. EU påverkar jord- och skogsbruket och hela samhället i stor utsträckning, och därför är det så viktigt att rösta i EU-valet. För SLC är det avgörande att det finns finländska EU-parlamentariker som har intresse för och kunnande när det gäller att driva jord- och skogsbrukets verksamhetsförutsättningar. Därför har SLC stött 17 kandidater från sju olika partier inför EU-valet.

SLC - EU flags beskuren

Nästa EU-parlament måste ha medlemmar som har intresse för jord- och skogsbruk, och ser att det är biologiska processer som sträcker sig över generationer som styr våra verksamhetsförutsättningar. Varje röst räknas. SLC uppmanar alla sina medlemmar att använda sin röst i EU-valet!

Det kommande EU-parlamentet kommer att behandla många viktiga frågor som berör framtiden för jord- och skogsbruket och livsmedelsproduktionen i EU. De finländska EU-parlamentarikernas roll är viktig för att föra fram korrekt information vårt finländska jord- och skogsbruk och landsbygdsnäringarna.

I EU-valet har SLC understött 17 EU-kandidater från sju olika partier. EU-kandidaterna som mottagit valbidrag av SLC:s styrelse är:

SFP
Johanna Borg
Anna-Maja Henriksson
Mikael Jern
Wilhelm von Nandelstadh
Anton Nilsson
Niclas Sjöskog

KD
David Pettersson

Centern
Elsi Katainen
Timo Kaunisto
Katri Kulmuni

Samlingspartiet
Janne Sankelo
Max Schulman
Henna Virkkunen

SDP
Eero Heinäluoma

De Gröna
Krista Mikkonen
Ville Niinistö

Sannfinländarna
Teija Makkonen

Mer från SLC