Smågruppsträffar om generationsväxling i Vanda i mars-april

SLC - Greppa Generationsskiftet Logobalk webb

Välkommen på projektet Greppa generationsskiftets träffar i smågrupper i mars-april på Backas gård i Vanda. Smågruppen samlas till tre träffar med olika teman om generationsväxlingens många faser. Genom att träffa andra jordbrukare som funderar på generationsväxling får deltagarna utbyta erfarenheter och tankar inför generationsskiftet.

Obs, uppdaterat program!

Träff 1: 25.3.2024 kl. 18.00–20.00
Presentation av deltagarna och gårdarna, stresshantering samt diskussion om mentorskap bland jordbrukare

Medverkande: projektledare Annika Grannas, Greppa generationsskiftet, samt Pia Franzén och Susann Rabb, Ta hand om bonden-projektet

Träff 2: 3.4.2024 kl. 18.00–20.00
Hållbar relation, lika viktigt som hållbar produktion? Par-, syskon- och föräldrarelationer berörs vid generationsväxlingar. Skilsmässor och nyfamiljer påverkar jordbrukaren på många sätt.

Medverkande: familjeterapeut Maria Sundblom Lindberg, Pia Franzén, Ta hand om bonden-projektet, och projektledare Annika Grannas, Greppa generationsskiftet

Träff 3: 16.4.2024 kl. 18.00–20.00
Juridik, papprena i skick samt Anna och Markus Johansson som berättar om sin generationsväxling.
Kartläggning av intresse för mentorskap.
Medverkande: jurist Mikaela Strömberg-Schalin, NSL, lantbrukspolitisk sakkunnig Christo­ffer Ingo, SLC samt Pia Franzén, Ta hand om bonden-projektet och projektledare Annika Grannas, Greppa generationsskiftet

Varje trä­ff inleds med ka­ffe och smått ätbart. Träffarna är avgiftsfria.

Smågruppsträffarna har plats för max tolv deltagare, platserna fylls i anmälningsordning. Deltar flera personer från samma gård så behöver alla deltagare anmäla sig.

Träffarna riktar sig i första hand till nyländska jordbrukare, men jordbrukare från alla regioner är välkomna. Alla träffar hålls på Backas gård, Övitsbölevägen 28, 01510 Vanda. Endast deltagande på plats.

Förlängd anmälningstid: Anmäl dig senast 13.3!
Anmäl dig via Lyyti

Träffarna ordnas i samarbete med Ta hand om bonden-projektet. Greppa generationsskiftet-projektet finansieras till 38 % av EU och förverkligas i samarbete mellan SLF, SLC och NSL.

Tilläggsinformation om projektet och smågruppsträffarna:
projektledare Annika Grannas, tfn 050 479 6182 och annika.grannas@slf.fi

Mer från SLC