SLC:s ungdomsutbildning om skogssektorn 2024-2025

Under 2024–2025 ordnar SLC en ungdomsutbildning om skogssektorn för unga eller blivande skogsägare och framtida aktiva inom skogssektorn.

SLC - Ungdomsutbildning skog 2024 webb NY

Utbildningshelheten, som består av fyra delar på 2–3 dagar, ordnas för en grupp på 20-25 personer i åldern 18-40 år. Avsikten är att deltagarna ska få en grunduppfattning om olika skogliga organisationer, om skogspolitiken i Finland och i EU, att ge deltagarna insikt i och intresse för intressebevakning – och inte minst viktigt, få en samhörighet och lära känna varandra.

Av utbildningens fyra moduler ordnas tre i Finland och en i Bryssel.

Del 1: 20-21 mars 2024, Helsingfors

 • Föreläsningar om grunden i skogspolitik, miljöpolitik och lagstiftning
 • Besök på jord- och skogsbruksministeriet och miljöministeriet
 • Besök på olika intressebevakningsorganisationer (Skogsindustrin och skogsbolag, miljöorganisationer m.fl.)

Del 2: hösten 2024, Helsingfors

 • Fördjupning i skogs- och miljöpolitik
 • Besök i riksdagen
 • Besök på Naturresursinstitutet, Finlands miljöcentral, Skogscentralen och Forststyrelsen

Del 3: januari 2025, Joensuu

 • Två dagar i Finland utanför Helsingforsregionen (Joensuu)
 • Besök på European Forest Institute, skogsvårdsföreningen, skogsindustribesök mm.

Del 4: mars 2025, Bryssel

 • Tre dagar i Bryssel
 • Besök i Kommissionen, EU-Parlamentet, Rådet
 • Träff med olika intresseorganisationers Brysselkontor

Bakgrund
Det här är SLC:s åttonde ungdomsutbildning sedan 2001 och den första med inriktning på skogssektorn.

Medlemskap
Vi önskar att deltagarna är/blir medlem i en skogsvårdsförening eller i producentförbundens lokalavdelning eller att föräldrarna/gården är medlem.

Deltagaravgift
En deltagaravgift på 200 euro uppbärs av deltagarna. Övriga kostnader står arrangörerna för.

Intresserad? Anmäl dig senast 20.2
Om du är intresserad eller känner någon som vill delta så skicka in din intresseanmälan senast den 20 februari 2024 via detta formulär:

Anmäl dig här (Lyyti)

SLC:s skogsombudsman Anders Portin ger mera information om utbildningen.

Kontaktinformation:
Anders Portin, SLC:s skogsombudsman
anders.portin@slc.fi eller 040 586 6179

SLC:s skogsungdomsutbildningen finansieras delvis av Finlands skogsstiftelse.

Mer från SLC