Uppdatera areal- och kontaktuppgifter till producentförbundens medlemsregister

I april fakturerar SLC:s producentförbund sina medlemsavgifter och förbunden önskar att medlemmar uppdaterar sina arealuppgifter före faktureringen.

Om gårdens arealer eller adressuppgifter har ändrats sedan fjolårets fakturering, vänligen meddela de rätta uppgifterna till det egna producentförbundet inom mars månad så att uppgifterna blir korrekta på fakturan.

Landsbygdens Folks adressuppgifter för medlemmar kommer även direkt från medlemsregistret. Medlemmar har "JÄS" tryckt ovanför namnet vid adresseringen. Meddela ditt förbund om adressen på tidningen inte stämmer.

Österbottens svenska producentförbund
06 318 9200
osp@slc.fi
www.ösp.fi
(webbformulär för arealuppdatering)

SLC Nyland
09 601 588
nsp@slc.fi

SLC Åboland
040 511 0886
asp@slc.fi

ÅPF
0457 343 2770
sue.holmstrom@landsbygd.ax

Mer från SLC