Utlåtande om förordningarna om begränsningar och förbud mot jakt på sädgås, brunand och alfågel

Jord- och skogsbruksministeriet
kirjaamo.mmm@gov.fi

Ärendenummer: VN/17022/2024-MMM-1

Utlåtande gällande förordningarna om begränsningar och förbud mot jakt på sädgås, brunand och alfågel

Svenska lantbruksproducenternas centralförbund slc r.f. tackar för möjligheten att ge utlåtande om förordningarna 1) förbud mot jakt på sädgås under jaktåret 2024–2025, 2) förbud mot jakt på brunand under jaktåren 2024–2027 och 3) begränsning av jakt på alfågel under jaktåren 2024–2027.

SLC stöder en utvidgning av jakten på sädgås eftersom inventeringarna av sädgåsbestånden påvisat behov av det. Angående jakt på brunand och alfågel har SLC ingenting att kommentera.

Svenska lantbruksproducenternas centralförbund slc r.f.

Jonas Laxåback
verksamhetsledare

Cecilia Nyholm
sakkunnig

Mer från SLC