Utlåtande om jord- och skogsbruksministeriets förslag till plan för hantering av skadliga främmande arter

Jord- och skogsbruksministeriet
Miljöråd Johanna Niemivuo
kirjaamo.mmm@gov.fi

VN/3581/2024

Ärende: Utlåtande om Jord- och skogsbruksministeriets förslag till plan för hantering av skadliga främmande arter.

SLC tackar för möjligheten att ge utlåtande om jord- och skogsbruksministeriets förslag till plan för hantering av skadliga främmande arter. SLC konstaterar att det är viktigt att en tydlig plan för hantering av skadliga främmande arter uppgörs. Så som det i planen konstateras är kommunikation till allmänheten, professionella- och hobbyutövare ytters viktigt och vi konstaterar att planen till en omfattande del lyfter just kommunikationen, vilket SLC uppskattar.

SLC hoppas att myndigheter och andra relevanta aktörer fortsättningsvis noggrant följer med förekomst och införsel av potentiellt nya skadliga främmande arter som riskerar skada jord-, skogs-, och vattenbruk.

Med denna kommentar förordar SLC jord- och skogsbruksministeriets plan för hantering av skadliga främmande arter.

SVENSKA LANTBRUKSPRODUCENTERNAS CENTRALFÖRBUND SLC R.F.


Christoffer Ingo
Lantbrukspolitisk sakkunnig

Mer från SLC