Utlåtande om utkast till ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om djurhälsokrav och undantag från dem som ska tillämpas på vissa typer av förflyttningar av djur mellan europeiska unionens medlemsstater

Jord- och skogsbruksministeriet
kirjaamo.mmm@gov.fi

VN/15116/2024-MMM-1

Utlåtande om utkast till ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om djurhälsokrav och undantag från dem som ska tillämpas på vissa typer av förflyttningar av djur mellan europeiska unionens medlemsstater

Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f. tackar för möjligheten att ge utlåtande om utkast till ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om förflyttningar av djur mellan Europeiska unionens medlemsstater (328/2021).

SLC anser ändringen av förordningen om förflyttningar av djur mellan Europeiska unionens medlemsstater som skälig för att underlätta förflyttning av hästar vid bland annat tävlingar i 6 §. Även undantaget om transitering av hästar mellan norskt och finskt territorium inom vissa kommuner och län i 6a § understödes av SLC.

SLC har inga invändningar i att förordningen (328/2021) ändras för att göra hästtransport smidigare.

Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f.

Jonas Laxåback
verksamhetsledare

Cecilia Nyholm
sakkunnig

Mer från SLC