Utlåtande om utkastet till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av naturvårdslagen

Utlåtande om utkastet till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av naturvårdslagen

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/1247/2024

19.3.2023

SLC stöder de förslagna ändringarna och tackar för möjligheten att framföra sin åsikt i frågan. SLC vill lyfta ett par väsentliga noteringar kring de ämnen som propositionen berör.

Förslag till ändringar i naturskyddslagen föreslås genomföras på grund av det nya förnybara energidirektivet RED III. SLC anser att sambehandlingen av miljökonsekvensbedömning och Natura-bedömning skulle underlätta projektens förberedelser och att kravet att specificera vilka uppgifter som skall bifogas i miljökonsekvensrapporten skulle främja smidighet och förutsägbarhet. Detta initiativ kommer i framtiden att främja en mer integrerad och effektiv bedömningsprocess, vilket är avgörande för att säkerställa både miljömässig hållbarhet och uppfyllandet av energiproduktionsmål. SLC understryker att det kräver reglering, men även tillgång till kvantitativa och kvalitativa myndighetsresurser av hög standard.

Angående ändringen av avsiktligt dödande och störning av skyddade arter anser SLC att det är viktigt att noggrant överväga vilken formulering som bäst passar för tillämpningen av lagen. Man kunde eventuellt inkludera direktivets idé om användning av mer omfattade lindrande

Ordparet ”förnybar energi” får en nyckelställning vid bedömning av projekt och planer. SLC konstaterar att förnybara energiprojekt i förslaget anses viktiga och av allmänt intresse och dessutom tjänar folkhälsan och säkerheten. Det här klargör tolkningen av fågel- och naturdirektiven när det gäller undantagsförutsättningar.

Sammanfattningsvis vill SLC betona vikten av att säkerställa smidighet, förutsägbarhet och tillräckliga resurser för att genomföra dessa ändringar på ett effektivt sätt.

Förslaget till utlåtande bereddes av praktikant Alexandra Lindén och sändes in i systemet av Anders Portin

Mer från SLC