Utlåtande om utkastet till statsrådets förordning om ändring av 6 § och bilaga i statsrådets förordning om nationellt stöd till södra Finland 2023

Jord- och skogbruksministeriet
kirjaamo.mmm@gov.fi


VN/4345/2024

Ärende: Utlåtande om utkastet till statsrådets förordning om ändring av 6 § och bilaga i statsrådets förordning om nationellt stöd till södra finland 2023

SLC tackar för möjligheten att ge utlåtande om ändring av 6 § och bilaga i statsrådets förordning om nationellt stöd till södra Finland 2023.
SLC omfattar innehållet i förordningen och har inga invändningar på utkastet.

SVENSKA LANTBRUKSPRODUCENTERNAS CENTRALFÖRBUND SLC R.F.

Johanna Smith
Trädgårdsombudsman

Mer från SLC