Utlåtande om utkastet till statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om allmänna villkor för beviljande av vissa arealbaserade jordbruksstöd

Jord- och skogsbruksministeriet
Avdelningschef Minna Mari-Kaila
kirjaamo.mmm@gov.fi

VN/5470/2024

Ärende: Utlåtande om utkastet till statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om allmänna villkor för beviljande av vissa arealbaserade jordbruksstöd

SLC tackar för möjligheten att ge utlåtande till statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om allmänna villkor för beviljande av vissa arealbaserade jordbruksstöd.

Ändringen av förordningen är välkommen och SLC omfattar förslaget. Gällande 16 a § vill vi påpeka att det är av högsta vikt att de skiften som längst har väntat på stödduglighet så fort som möjligt godkänns och tas med i stödsystemet.

Efter ändringen och också allmänt angående villkor för beviljande av jordbruksstöd förutsätter SLC transparent och tydlig information om stödbarheten och dess fördelning.

Övrigt har SLC inget att påtala kring ändringen av förordningen.

SVENSKA LANTBRUKSPRODUCENTERNAS CENTRALFÖRBUND SLC R.F.

Christoffer Ingo
Lantbrukspolitisk sakkunnig

Mer från SLC