Utlåtande om utkastet till statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om produktionskopplat inkomststöd som betalas för 2023

Jord- och skogsbruksministeriet
Avdelningschef Minna-Mari Kaila
kirjaamo.mmm@gov.fi

VN/9981/2024

Ärende: Utlåtande om utkastet till statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om produktionskopplat inkomststöd som betalas för 2023

SLC tackar för möjligheten att ge utlåtande till statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om produktionskopplat inkomststöd som betalas för 2023. På ett allmänt plan konstaterar SLC att såväl innevarande som fjolåret som stöden berör är nödvändiga för de producenter som berörs. Jordbrukets stigande kostnader, sjunkande producentpriser, den torra sommaren och blöta hösten har vållat utmaningar för många produktionsinriktningar och då blir snabba stödutbetalningar och maximal användning av tillgängliga anslag nödvändiga för fortsatt produktion. SLC befarar att det för vissa sektorer och främst för många djurproducenter i den yttre skärgården och på Åland har mycket svårt att driva sin verksamhet i och med den mycket låga lönsamheten.

SLC är medveten om att föreslagna inte mera kommer att ändras för 2023 års produktion. Men med tanke på kommande beredning för innevarande års stöd ger SLC gärna våra kommentarer till de paragrafer vi ser borde få justeringar.

§7 SLC vill påpeka att kostnadsnivån för den fyrmagade sektorn (nöt och får) i den yttre skärgården och på Åland beräknas har stigit med 20-30% under år 2023. Med denna anledning är det skäl att för kommande beredning se över stödnivåerna till dessa områden för att trygga fortsatt produktion.

§9 Det nya systemet för hur stödet beräknas gör att vissa tjurar för 2023 beviljades dubbla stöd vilket på många vis är olyckligt eftersom totala anslagen därmed inte räcker till planerat stödbelopp per djurenhet. Nu sänks tjurbidraget tillfälligt och till ett nytt år förväntas nivåerna igen stiga. Då man i framtiden förhoppningsvis inte inom en allt för nära framtid gör ändringar i hur stöden beräknas förväntar sig SLC i rättvisans namn att motsvarande missar som möjliggör dubbla stöd för vissa djur inte upprepas.

§ 20 tidigare har ett belopp om 65 euro per djur cirkulerat och nu föreslås 60 euro per djur. Förhoppningsvis kan ett högre belopp beredas för 2024 års stöd.

§ 21 SLC anser att höjningen från det utlovade beloppet på 120 euro till 138 euro per djur är välkommet.

§ 24 SLC beklagar att det utlovade totalbeloppet om 1,1 miljoner euro i förslaget endast är 0,93 miljoner euro, 35 euro per lamm. Tidigare har SLC påpekat att stödet inte får har max tak per djur och summan 35 euro uppgavs endast vara riktgivande i tidigare beredningsprocess. Därav är det beklagligt att nu konstatera att 35 euro slutligen blev ett max tak även om det finns outdelade medel. Till 2024 års beredning anser SLC att bidraget för slaktlamm och slaktkilligar inte ska ha något max tak på individnivå utan att det totala anslaget bör fördelas på godkända slaktlamm och killingar för innevarande år.

§ 27 SLC tackar för den tillfälliga höjningen av stödet för stärkelsepotatis i och med den mycket utmanande skördesäsongen 2023.

SVENSKA LANTBRUKSPRODUCENTERNAS CENTRALFÖRBUND SLC R.F.

Christoffer Ingo
Lantbrukspolitisk sakkunnig

Mer från SLC