Utlåtande om utkastet till statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om stöd till producentorganisationer inom sektorn för frukt och grönsaker

Jord- och skogbruksministeriet
kirjaamo.mmm(at)gov.fi


VN/36224/2023

Ärende: Utlåtande om utkastet till statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om stöd till producentorganisationer inom sektorn för frukt och grönsaker

SLC tackar för möjligheten att ge utlåtande om ändring av statsrådets förordning om stöd till producentorganisationer inom sektorn för frukt och grönsaker.

SLC omfattar innehållet i förordningen och har inga invändningar på utkastet.

SVENSKA LANTBRUKSPRODUCENTERNAS CENTRALFÖRBUND SLC R.F.
Johanna Smith
Trädgårdsombudsman

Mer från SLC