Utlåtande om utkastet till statsrådets förordning om förfarandet för överföring av ansökningar om jordbruksstöd 2024

Jord- och skogsbruksministeriet
Avdelningschef Minna-Mari Kaila
kirjaamo.mmm@gov.fi

VN/35372/2023

Ärende: Utlåtande om utkastet till statsrådets förordning om förfarandet för överföring av ansökningar om jordbruksstöd 2024

SLC tackar för möjligheten att ge utlåtande till statsrådets förordning om förordning om förfarandet för överföring av ansökningar om jordbruksstöd 2024. SLC har inga invändningar på förordningsutkastet och omfattar det i sin helhet.

SVENSKA LANTBRUKSPRODUCENTERNAS CENTRALFÖRBUND SLC R.F.

Christoffer Ingo
Lantbrukspolitisk sakkunnig

Mer från SLC