Finland lyckades inte övertala EU-länderna om skogens kolsänkor

Tiilikainen: Jag inte nöjd med EU:s agerande i dag

Luxemburg 13.10.2017, 21:03

Ekonomi

Finlands förhoppningar om stora kompensationer förverkligades inte då EU-länderna på fredagen tog beslut om uträkningsreglerna för skogarna som kolsänkor, det vill säga LULUCF.
Miljöminister Kimmo Tiilikainen (C) säger att den kompensation som Finland fick inte räcker för de målsättningar som Finland har för framtida skogsanvändning. Finland kan därför, om man vill öka avverkningen i linje med regeringens mål, hamna i en situation där landet tvingas göra extra utsläppsminskningar eller köpa kolsänkor av andra länder.
Finland vill öka avverkningen till 70-75 procent av skogsväxten. Under referensåren var var avverkningen kring 65 procent av tillväxten.
Tiilikainen säger att han är mycket besviken.
- I det här beslutet får den finska skogsindustrin inte mycket värde eller förståelse, sade Tiilikainen till FNB efter mötet.
EU är i färd med att definiera sina klimatmål för att uppfylla Parisavtalet. Att bevara skogarna som kolsänkor är del av paketet liksom utsläppshandeln och andra utsläppsminskningar.

Trovärdighet i vågskålen

Under mötet underströk flera länder att EU måste tänka på det exempel som ges till resten av världen. Man ville inte ge enskilda länder för stora friheter på helhetens bekostnad.
Ordförandelandet Estland presenterade på kvällen ett nytt kompromissförslag som skulle underlätta situationen för Finlands del.
Estland föreslog ursprungligen att EU-länderna skulle få ett kompensationsutrymme på 360 miljoner koldioxidton under de 10 följande åren. Finlands andel skulle ha varit 44,1 miljoner ton. Senare ändrades förslaget så att Finlands andel höjdes med 10 miljoner ton.
Men inte heller det räckte för Tiilikainen som lade ned Finlands röst i den sista omröstningen.
- Jag måste säga att jag inte på något vis är nöjd med det sätt som EU agerade i dag, sade Tiilikainen efter mötet.

Hoppas på återhållsamhet

Tiilikainen ville inte på fredagen säga om beslutet betyder tilläggsavgifter för Finland. Han sade att han hoppas att skogsindustrin inte grundar investeringsbeslut på fredagens mötesresultat.
- Inkomsten från marknaden och nyttan för ekonomin är mycket större en de möjliga skadorna och utgifterna som det beslutet kan leda till, om det går till det.
Markanvändning är del av de klimatmålsättningar som ingår i Parisavtalet om klimatförändringen. Målet är att se till att markanvändningen inte orsakar utsläpp utan att mark och skog förblir kolsänkor. (FNB-ANNIINA LUOTONEN)

FNB-ANNIINA LUOTONEN

FNB

Mer från SLC