LPA:s projekt ”Ta hand om bonden” har startat

Susann Rabb från Korsholm började i januari 2017 arbeta inom LPA:s projekt Ta hand om bonden. Under året kommer Susann att hjälpa lantbruksföretagare i olika slag av svåra livssituationer. Susann erbjuder avgiftsfri samtalshjälp för den som behöver det och fungerar som första hjälpen vid utmaningar vad avser att orka med arbetet, må bra och klara ekonomin. Alla kontakter, samtal och möten sker absolut konfidentiellt. Hon förmedlar också information om olika organisationer som kan hjälpa och hänvisar vid behov lantbruksföretagare till experthjälp.

En lantbruksföretagare i svårigheter kan via Susann ansöka om en köptjänstförbindelse på högst 500 euro från LPA. Förbindelsen kan användas till att skaffa experthjälp för att behandla utmattning eller depression eller på vissa villkor till ekonomiska eller juridiska experttjänster.

Susanns verksamhetsområde omfattar hela Svenskfinland, det vill säga Österbotten, Åland, Åboland och Nyland.

Ingen behöver vara ensam med sina problem
Tröskeln för att ta kontakt är låg och ingen behöver vara ensam med sina problem. Det första steget är att kontakta Susann. Hon kommer överens med lantbruksföretagaren om att träffas för att kartlägga situationen tillsammans och tänka ut vilka utvägar som finns.

Ta hand om bonden är ett projekt som genomförs med stöd av ett tilläggsanslag som regeringen beviljat LPA. Syftet är att hjälpa lantbruksföretagare och vidareutveckla modellen för tidigt ingripande.

Mer information om projektet och köptjänstförbindelsen finns på LPA:s webbplats under temat Ta hand om bonden. Där finns också kontaktuppgifter till finskspråkiga projektanställda i olika regioner.

Tilläggsinformation:
Susann Rabb tel. 050 331 9056 eller e-post susann.rabb@mela.fi

Ladda ner projektets flyer

Mer från SLC