Odlare protesterar mot import av foderkorn 9.11 i Vasa hamn - Media inbjuds att följa viljeyttringen

SLC - Karta Demonstration Vasa Hamn 9 11 2017
Jordbrukare demonstrerade vid Senatstorget i Helsingfors 11.3.2016.

PRESSMEDDELANDE & INBJUDAN

Torsdagen den 9 november kl. 11 kommer österbottniska odlare via Österbottens svenska producentförbund ÖSP i samarbete med MTK att genomföra en viljeyttring i Vasa hamn för att protestera mot Lantmännen Agros (tidigare K-Lantbruk) import av foderkorn från Sverige till Vasa. Foderkorn finns tillgängligt i Finland till ett klart förmånligare pris jämfört med marknadspriset i Sverige och transportkostnaderna. Odlarna förväntar sig att även Lantmännen Agros representant finns på plats för att berätta om bolagets avsikter.

Österbottniska producenter protesterar mot att Lantmännen Agro importerar 3 000 ton foderkorn från Sverige trots att rätt mängd och kvalitet finns att tillgå i Finland till ett förmånligare pris. Odlarnas uppfattning är att importen ökar överutbudet på den inhemska marknaden och försvårar ytterligare det ekonomiska läget för de finländska jordbrukarna. Genom att importera är det möjligt att pressa de finländska producentpriserna ännu lägre eller alternativt till och med slumpa spannmål av sämre kvalitet på den finländska marknaden.

Statsmakten har försökt underlätta jordbrukarnas svåra ekonomiska situation på grund av den svåra skördesituationen denna höst. Nu behöver även spannmålshandeln dra sitt strå till stacken genom att prioritera inhemskt spannmål framom import.

Priset för foderkorn i Enköping, Sverige, är 1 400 kr/ton, eller cirka 142 euro/ton. Med frakt och alla övriga tillkommande avgifter, vilka beräknas uppgå till minst 30 euro, uppskattas det importerade foderkornets värde i Vasa hamn uppgå till åtminstone 170 euro euro/ton. Att köpa motsvarande parti från Finland skulle enligt Lantmännen Agros prisuppgifter 27.10.2017 kosta 137 euro/ton.

Samlingstider och punkter
Fartyget Baltic Carrier med foderkorn förväntas anlända till Vasa hamn i Vasklot torsdagen den 9.11 från Västerås, Sverige. Viljeyttringen vid Vasa hamn i Vasklot inleds kl. 11.00. 

Odlare uppmanas komma med egen traktor eller med bil till samlingspunkter norr och söder om Vasa, därifrån gemensamma traktorkorteger kör mot Vasa hamn i Vasklot. 

– samling torsdag 9.11 kl. 9.00 vid St1 Kvevlax (Karlebyvägen 1134, 66530 Kvevlax), den gemensamma traktorkortegen startar kl. 9.30 
– samling torsdag 9.11 kl. 9.00 vid St1 Fladan (Strandvägen 1, 65520 Helsingby), den gemensamma traktorkortegen startar kl. 9.30 

Media inbjuds att följa med viljeyttringen med start från samlingsplatserna samt i Vasa hamn. 

Tilläggsinformation:
Niclas Sjöskog, vice ordförande, Österbottens svenska producentförbund ÖSP, tel. 040 551 0087 Martin Edman, spannmålsutskottets ordförande, Österbottens svenska producentförbund ÖSP, tel. 050 557 4834
Fredrik Grannas, ombudsman, Österbottens svenska producentförbund ÖSP, tel. 050 358 0198

Landsbygdens Folks artikel 3.11.2017: Lantmännen Agro importerar svenskt foderkorn till Vasa

MTK pressmeddelande 8.11.2017: Maanviljelijät protestoivat rehuohran tuontia vastaan Vaasan satamassa 9.11. – kutsumme median seuraamaan tapahtumaa

Uttalande från SLC:s och ÖSP:s spannmålsutskott 9.11.2017: Använd inhemsk spannmål istället för import!

Mer från SLC