Pressinbjudan: Över 200 jord- och skogsbrukare samlas till SLC-kongress 26–27.11 i Esbo

SLC - Kongress 2018 Logo Webb

Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f. samlas till allmän förbundskongress den 26–27 november i Esbo på Hotell Korpilampi (Korpilampivägen 5, 02970 Esbo). Kongressen som är SLC:s rådgivande organ inleds måndagen den 26 november med lunch från kl. 11 och öppning kl. 12.30 samt avslutas tisdagen den 27 november senast kl. 15. 

Kongressen, som ordnas var tredje år, samlar över 200 deltagare från alla delar av Svenskfinland. Under kongressen kommer bl.a. följande temaområden att behandlas: jordbrukspolitikens framtid och livsmedelskedjans lönsamhet, skogsvårdsföreningarnas framtid, markägarfrågor, miljöfrågor, konsumentfrågor och digitalisering samt lokal verksamhet. 

Jord- och skogsbruksminister Jari Leppä håller ett hälsningsanförande för kongressen under måndagen. Andra medverkande i kongressens paneldebatt är bl.a. Pekka Pesonen, generalsekreterare för den europeiska jordbruksorganisationen COPA-COGECA samt Andrea Hasselblatt, ordförande för Finlands svenska Marthaförbund. Festtalare under kongressens middag är Svenska folkpartiets ordförande, riksdagsledamot Anna-Maja Henriksson.

Kongressen får även ta del av ett anförande om Konsumenter och konsumtionstrender av universitetsforskare Peter Österberg, Helsingfors universitet samt en presentation av den finska utvecklingsorganisationen Food and Forest Development Finland FFD som stöder jord- och skogsbrukare i utvecklingsländer. Under kongressen fokuserar SLC även på den lokala verksamheten genom ett inspirationsanförande av Lotta Folkesson, riksförbundsstyrelseledamot i den svenska producentorganisationen Lantbrukarnas Riksförbund LRF samt ordförande för LRF Västerbotten. SLC utser dessutom för första gången Årets lokalavdelning. 

Mera information om kongressen program samt handlingar finns på slc.fi/kongress2018. På sociala medier kan kongressen följas via #SLCkongress18.  

SLC:s fullmäktige håller stadgeenligt höstmöte 26.11 kl. 9-11 
I samband med kongressen sammanträder även SLC:s högsta beslutande organ förbundsfullmäktige till ordinarie höstmöte måndagen den 26 november kl. 9.00–11 på Korpilampi. Fullmäktige väljer ordförande och två vice ordförande för fullmäktige för följande kalenderår. Fullmäktigemötet väljer även centralförbundsordförande, en första och en andra vice ordförande samt fyra ledamöter för SLC:s centralstyrelse jämte personliga suppleanter för följande kalenderår. Förutom stadgeenliga ärenden behandlar fullmäktige verksamhetens tyngdpunktsområden 2019, lantbrukspolitisk översikt och tar ställning till det nationella stödpaketet för 2019. På mötet ges även regionala aktualitetsöversikter. Ekonomiska ärende behandlas internt. Information om fullmäktiges möte på slc.fi.

Inför kongressen hålls ungdoms- och kvinnoträff söndagen den 25 november med start kl. 15.00. Temat för träffen är Attityder och påverkan – hur kan jag hitta verktyg för att ta mig fram i livet och påverka min omgivning. Avsikten är att med hjälp av positiva attityder få deltagarna att se framåt i vardagen, i det egna arbetet och i arbetet för jordbrukets framtid. Information om Ungdoms- och kvinnoträffen på slc.fi

Medias representanter är varmt välkomna att ta del av programmet.

TILLÄGGSINFORMATION:
– Allmänna frågor om kongress, fullmäktige och ungdoms- och kvinnoträff samt medias förhandsanmälningar kan riktas till: 
SLC:s kommunikationschef Mia Wikström, tfn 050 3553213 eller mia.wikstrom@slc.fi 

Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f. är den finlandssvenska landsbygdens och jord- och skogsbrukarnas intresseorganisation. SLC har cirka 30 000 medlemmar i form av 11 000 jordbrukare samt 19 000 skogsägare som fördelar sig över 58 lokalavdelningar och fyra landskapsförbund samt sex skogsvårdsföreningar i de svenska delarna av Finland. 
http://slc.fi/  

Mer från SLC