Idag kommer kossorna till Helsingfors universitet kl. 11-13 – Unga producenter önskar konstruktiv dialog och uppmuntran för jordbrukets klimatarbete

SLC - Vad Ar En Ko 20191105

Idag den 5 november kl. 11-13 visar kossorna Orawa, som är av rasen Jersey, och Okadi, som är av rasen Holstein, upp sig utanför Helsingfors universitets Porthania-byggnad, Universitetsgatan 3. Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK:s maaseutunuoret, Svenska lantbruksproducenternas centralförbunds SLC-unga och Helsingfors Universitets husdjursvetenskapsstuderandes klubb Akateeminen karjakerho AKK vill genom jippot i god anda påminna om att tack vare ansvarsfulla produktionsmetoder har kor i Finland många positiva effekter på bland annat miljön och landskapet. 

Mjölkkorna Orawa och Okadi visar gärna upp sig, och de är vana med människor och har tidigare deltagit i utställningsresor. Under jippot berättar ägaren av korna, mjölkproducent Eeva Linnainmaa, om sina kor medan mjölkproducent Kaisa Pihlaja berättar om finländska nötkreatur och deras betydelse i större allmänhet. På plats för att diskutera med allmänheten är också andra unga producenter och husdjursvetenskapsstuderande. 

De unga producenterna efterlyser stöd och uppmuntran för jordbrukarnas arbete med att utveckla ett klimatsmart jordbruk. Allmänheten kan visa sitt stöd för det finländska jordbruket och kossorna genom att ta en koselfie och publicera den på sociala medierna med kännetecknet #vadärenko. – I jordbruket vill vi bli kolneutrala i enlighet med Parisavtalet och Finlands klimatmål. Att ställa finländskt nötkött och mjölk mot växtbaserade produkter är inte den mest hållbara lösningen i våra nordliga förhållanden, speciellt inte när ekonomisk och social hållbarhet tas i beaktande. Matval är individens eget val. Vi unga producenter vill öka odlingen av växtproteiner i sydliga delarna av Finland för att kunna erbjuda inhemska alternativ av växtprotein till konsumenterna. I våra väderförhållanden lönar det sig också att satsa på mjölk- och köttproduktion, om konsumenterna vill köpa dessa produkter. På grund av Finlands nordliga läge lämpar sig inte alla våra åkrar för att odla växtbaserad mat. I uppfödningen av nötkreatur är däremot vall (gräs) ett grundelement, och som odlingsväxt är den helt överlägsen när det gäller förmågan att binda kol i marken. Dessutom stärker vallodling åkrarnas livskraft och minskar läckage av näringsämnen från åkrarna, säger Kaisa Pihlaja, medlem i MTK:s styrelse.

En fungerande marknad för husdjursfoder minskar spannmålsodlarnas väderrisker eftersom spannmål som inte duger för livsmedelsmarknaden för det mesta kan användas som husdjursfoder istället. Betande nötdjur och får är till fördel för naturens mångfald. Husdjursproduktionens gödsel används som näringskälla för växter och som källa för förnybar energi i biogasproduktion. 

Den finländska matproduktionen har ett särskilt hållbart vattenavtryck. Vattenintensiva husdjursprodukter är det förnuftigt att producera i länder med rikliga sötvattenresurser, så som i Finland. I Finland har vi även en långt integrerad mjölk- och köttproduktion och ca 80 % av nötköttet kommer från mjölkkor.

–  I nötkötts- och mjölkproduktionen uppstår växthusgasutsläpp, men vallodling binder effektivt koldioxid och i växtföljden bidrar odling av vall till att förbättra markens växtkraft. För att minska utsläpp och effektivera vallens kolbindning har det på gårdarna gjorts mycket arbete, och detta arbete fortsätter. Enligt Naturresursinstitutet och Statistikcentralen står mjölkkor för 3,9 % och köttrasiga nötdjur för 2,7 % av Finlands totala utsläpp av växthusgaser. Till dessa kan ännu tilläggas utsläpp från energiförbrukningen och markanvändningssektorn. I utsläppsberäkningarna beaktas dock inte för tillfället alls det kol som via lantbruket binds i marken och i växtligheten, påminner Pihlaja. 

Motsvarande jippo ordnas samtidigt vid Jyväskylä universitet av MTK-Keski-Suomis styrelse och maaseutunuorets ungdomsutskott. 

 

Tilläggsinformation:  
Kaisa Pihlaja, mjölkproducent, MTK maaseutunuoret, tfn 050 468 0140   
Maiju Pajula, ordförande, Akateeminen karjakerho AKK, tfn 045 144 3393  
Eeva Linnainmaa, mjölkproducent, tfn 040 418 6271  
Matti Voutilainen, organisationsdirektör (praktiska arrangemang), MTK, tfn 040 067 2807  
Liisa Pietola, miljödirektör, MTK, tfn 050 438 4014
Pia Franzén, ungdomsombudsman, SLC Nyland, tfn 040 556 7020  
Mia Wikström, kommunikationschef, SLC, tfn 050 355 3213

Mera information om ämnet: 

Nötfakta och information om evenemanget: https://slc.fi/vadarenko

MTK:s klimatprogram: https://www.mtk.fi  

SLC:s miljöprogram https://slc.fi/miljoprogram

SLC:s frågor och svar om kött, mjölk och klimat: https://slc.fi/material/faq/vilken-paverkan-har-kottproduktion-pa-klimatet

MTK:s och SLC:s ställningstagande om torv: https://slc.fi/stallningstaganden


Följ jippot på sociala medier genom 
#lehmäonjees
#mikäonlehmä
#coolko
#vadärenko


Mjölkkon Okadi är på tisdagen den 5 november på plats utanför Porthania vid Helsingfors universitet. Foto: MTK

Mer från SLC