Nylund i Berlin: Världens nordligaste jordbruksland har mat av toppkvalitet

SLC - Igw Presskonferens 20190117 Mats Nylund

Finländska råvaror och matproduktionens särdrag, matens spårbarhet och konsumenternas rätt att känna till varifrån maten kommer lyftes fram när arrangörerna för Finlands partnerlandssamarbete och mässavdelning presenterade Finlands storsatsning på matmässan Grüne Woche på en presskonferens i Berlin i torsdags. 

SLC:s ordförande Mats Nylund påtalade Finlands nordliga läge och hur det påverkar landets matproduktion.
– Finland är världens nordligaste jordbruksland som har ett mångsidigt jordbruk. Det innebär att vi bara kan odla sådana grödor som hinner växa färdigt under den korta växtperioden. Men Finlands nordliga läge har även många fördelar. Sommarens långa, ljusa dagar försnabbar växternas utveckling och gör även råvarorna unikt smakrika. Dessutom renar den kalla vintern marken och minskar förekomsten av växtsjukdomar och skadeinsekter, påminner Nylund. 

Nylund lyfte även fram den egen familjegårdens jordbruk med bland annat spannmåls- och kumminodling, och det faktum att Finland är världsledande i kumminodling. 
– Trots att Finland är ett relativt lite land är vi trots det världsledande på att odla kummin. Cirka en tredjedel av världens kummin kommer från Finland, och det är känt för sin renhet och rika arom som det får tack vare våra ljusa sommarnätter.
– Men för att vi ska kunna exportera produkter av toppkvalitet till Tyskland och ut i världen måste det vara möjligt att idka jordbruk i hela EU även framöver, påminde Nylund med tanke på den kommande reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken CAP. 

Från jord till bord

Uttrycket från jord till bord används ofta om den finländska maten. Det beskriver både den korta finländska livsmedelskedjans etablerade samarbete och matens spårbarhet.
– I stort sett all mat som odlats i Finland kan spåras tillbaka ända till gården. Detta är ett trumfkort som bygger förtroende mellan matens producenter och konsumenter. Detta förtroende vill vi också bygga upp gentemot de tyska konsumenterna, säger Nylund.

–  Vi vill främja alla konsumenters rätt att få veta varifrån maten kommer och ge ett ansikte på bonden bakom maten. Det här kräver både lagstiftning och marknadsföring, framhåller Nylund. 

Nylund tangerade även Finland strikta djurskyddslag, som förnyas som bäst, och påminde att husdjursproducenterna dessutom via frivilliga åtgärder, som går längre än lagstiftningens miniminivå, har gått in för att främja djurens välmående.
– Vi är mycket stolta över att vi på Finlands mässavdelningen och på mässans öppningsceremoni bjuder på griskött från grisar med knorr. Knorren är en viktig indikator på djurs välmående. Genom att producenterna satsar på produktionsförhållandena t.ex. genom större utrymmen för djuren, stimulans i form av leksaker och satsningar på djurens hälsa kan vi garantera att grisarna får hålla sin knorr. 

I presskonferensen om Finlands deltagande som partnerland i Grüne Woche-mässan medverkade även jord- och skogsbruksminister Jari Leppä samt MTK:s ordförande Juha Marttila. 

Efter presskonferens har medias representanter möjlighet att bekanta sig med företagen på Finlands avdelning och vad de erbjuder innan mässan öppnas för besökare. 


- Mats Nylunds anförande på finska, engelska och tyska (pdf)

- Tilläggsinformation om Finlands avdelning på mässan: www.ausderwildnis.fi
- Tilläggsinformation om Grüne Woche-mässan: www.gruenewoche.de   


Tilläggsinformation:

Kommunikationschef Mia Wikström, SLC, +358 50 355 3213, mia.wikstrom@slc.fi  

Ordförande Mats Nylund, SLC, +358 50 512 2191, mats.nylund@slc.fi


Finland medverkar som partnerland på världens största matmässa för konsumenter Grüne Woche 18–27 januari i mässcentret Messe Berlin. Temat för Finland är ”Aus der Wildnis” – från den vilda naturen. Från Finland deltar 80 mat- och turistföretag som fyller en hel mässhall. Avsikten med partnerlandssamarbetet är att få synlighet och bana vägen för finländsk arktiska mat- och dryckesprodukter i Tyskland samt att locka fler turister till Finland genom att marknadsföra Finland som ett matland. Grüne Woche är även ett storskaligt etablerat evenemang för matbranschens beslutsfattare och media. På Finlands avdelning hålls presskonferenser kring olika teman samt möten med beslutsfattare. I mässan deltar årligen cirka 400 000 besökare samt 1 700 utställare och 4 000 representanter för media från 65 olika länder. Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK, som undertecknat partnerlandsavtalet med mässan, ansvarar för projektets arrangemang i samarbete med jord- och skogsbruksministeriet, Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC samt Business Finland. Som stöd för programmet och kommunikationen bistår Finlands ambassad i Tyskland.
 

Mer från SLC