SLC ger ut handbok om enskilda vägar

SLC - Vaghandboken Parmar Webb

SLC ger ut väghandboken Förvaltning av enskilda vägar som hjälp för väglagens förtroendevalda och dem som är intresserade av frågor om enskilda vägar. Den nyutkomna handboken bygger på den nya lagen om enskilda vägar som trädde i kraft vid ingången av år 2019. 

Det finns ett uppenbart behov av kunskap och information om den nya lagen, konstaterar Thomas Antas, vice ordförande för Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC och ordförande för SLC:s miljö- och markpolitiska utskott.

– Samarbetet mellan väglag, kommuner och staten kommer att fortsätta också framledes, säger Antas. Ansvar och samarbete är fortsättningsvis nyckelord för god väghållning. Det kan ibland vara krävande att sammanjämka olika åsikter om väghållningen, men det blir avsevärt enklare om man har processerna och spelreglerna klara.

Cirka 80 procent av det totala antalet vägkilometrar i vårt land är enskilda vägar. 
– Ungefär var fjärde enskild vägkilometer tjänar fast boende, säger Antas. Det betyder att förvaltningen av enskilda vägar har stor nationell betydelse. Smidigt vägsamarbete är ändå viktigast för vägdelägarna som bor vid enskilda vägar.

Handboken Förvaltning av enskilda vägar innehåller bland annat fakta om principer och lagstiftning för väghållning av enskilda vägar, vägrätt, väghållningsskyldighet, understöd och underhåll samt väganvändningens spelregler.

Vägföreningen i Finland står för bokens originalutgåvan som utkom på finska hösten 2019. SLC tog ansvaret för bokens svenska översättning, eftersom det fanns ett stort behov av en handbok också på svenska.

Väghandboken finns till salu för alla intresserade och kan köpas till priset 25 euro (postkostnader tillkommer) i SLC:s webbshop https://slc.fi/material/slc-shop

För SLC:s jordbrukar- och skogsägarmedlemmar är boken en medlemsförmån och kan beställas gratis i webbshopen. 


Länkar: 

Mera information om handboken på https://slc.fi/vaghandbok

Bilder: Väghandbokens pärmbild


Tilläggsinformation:

Thomas Antas, SLC:s vice ordförande och ordförande för SLC:s miljö- och markpolitiska utskott, tfn 050 307 9919
Mikaela Strömberg-Schalin, SLC:s jurist, tfn 040 823 2527

Mer från SLC