Väghandboken

SLC - Vaghandboken Parmar Webb

Väghandboken Förvaltning av enskilda vägar

Handboken Förvaltning av enskilda vägar som är till hjälp för väglagens förtroendevalda och dem som av andra orsaker är intresserade av frågor om enskilda vägar har utkommit. Handboken bygger på den nya lagen om enskilda vägar som trädde i kraft vid ingången av år 2019.

Samarbetet mellan väglag, kommuner och staten kommer att fortsätta också framdeles. Ingenting tyder dock på att väglagens eller de enskilda vägdelägarnas ansvar skulle minska i framtiden. Sedan lagrevideringen har det framkommit ett uppenbart behov av kunskap och information om den nya lagen. Vägföreningen i Finland står för bokens originalutgåvan som utkom på finska hösten 2019. Eftersom det även fanns ett stort behov av en handbok om enskilda vägar på svenska tog SLC ansvaret för handbokens svenska översättning. 

Väghandboken finns till salu i SLC:s webbshop till priset 25 euro (+ postkostnad) för alla intresserade. 

För SLC:s jordbrukar- och skogsägarmedlemmar är boken en medlemsförmån och kan beställas gratis genom att i webbshoppens beställningsformulär uppge medlemsnummer i fältet för Tilläggsuppgifter. För medlemmar kommer boken även att finnas tillgänglig elektroniskt som pdf genom att logga in på slc.fi.

Köp väghandboken i SLC:s webbshop
Förvaltning av enskilda vägar (pdf)För att se detta måste du logga in.
Pressmeddelande 5.2.2020: SLC ger ut handbok om enskilda vägar

Mer från SLC