Varginitiativet är öppet till 21 september

Medborgarinitiativet om att inleda stamvårdande jakt på varg och att förhindra vargskador samlade 50 000 underskrifter på mindre än en vecka. Initiativet kommer att vara öppet till den 21 september, och kan undertecknas fram till dess.
SLC - Varg webb senast 21 9 sv

Organisationerna bakom initiativet har beslutat fortsätta insamlingen av understöd för medborgarinitiativet fram till den 21 september. De som vill påverka i frågan kan underteckna initiativet fram till dess.

Efter att namninsamlingen har upphört och Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata har granskat stödförklaringarna överlämnas medborgarinitiativet till riksdagen. Organisationerna hoppas att riksdagen tar sig an frågan i rask takt.

Medborgarinitiativets breda understöd ger en stark grund för att driva frågan vidare. Organisationernas representanter önskar även diskussionsmöjligheter med såväl riksdagsgrupperna som jord- och skogsbruksministeriet och Naturresursinstitutet Luke.

Avsikten med medborgarinitiativet är att trygga vardagen och näringarna för dem som bor både i tätorter och utanför tätorter. Även säkerheten för husdjur, produktionsdjur och jakthundar måste garanteras.

Bakom initiativet står Finlands Jägarförbund, lantbruksorganisationerna MTK och SLC, samt många jakthundsföreningar.

Medborgarinitiativet kan ännu understödas på https://www.kansalaisaloite.fi/sv/initiativ/7047.

Skriftliga understödsblanketter ska postas till Finlands Jägarförbund senast den 21 september på adressen: Finlands Jägarförbund, PB 91, 11101 Riihimäki.


Tilläggsinformation:

Finlands Jägarförbund:
Verksamhetsledare Jaakko Silpola, tfn 050 406 4836, jaakko.silpola@metsastajaliitto.fi

Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK:
Fältdirektör Timo Leskinen, tfn 040 075 4235, timo.leskinen@mtk.fi

Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC:
Vice ordförande Mickel Nyström, tfn 040 775 5830, mickel.nystrom@slc.fi

Finska Jämt- och Gråhundklubben:
Ordförande Jukka Immonen, tfn 040 836 9960, puheenjohtaja@shhj.info

Finska Spetsklubben:
Ordförande Pentti Isoviita, tfn 050 351 1410, puheenjohtaja@spj.fi

Andra hundföreningar som deltagit i beredningen:

Finska Bassetklubben, Antti Nuutero
Finska Beagleklubben, Toivo Kangas
Hönshundssektionen, Jyrki Kangas
Finska Stövarklubben, Liisa Miettinen
Finska Spanielklubben, Paula Horne
Finska dreverklubben, Timo Nurmiluoto
Finska Vorstehklubben, Vesa Nummi
Finska Laikaklubben, Voitto Pulkkinen
Finska Retrieverklubben, Petteri Hirvonen
Finska Springer Spanielklubben, Petri Karlsson
Finska Taxklubben, Seppo Saari
Finska foxterrierklubben, Eero Suomus


Länkar:

Pressmeddelande 5.9.2020: Varginitiativet samlade 50 000 namn på mindre än en vecka
https://slc.fi/nyheter/2020/varginitiativet-samlade-50000

Pressmeddelande 31.8.2020: Medborgarinitiativ för att inleda stamvårdande vargjakt har öppnat
https://slc.fi/nyheter/2020/medborgarinitiativ-for-stamvardande-vargjakt

Frågor och svar om medborgarinitiativet
https://slc.fi/uploads/dokument/Kampanjer/Varg_medborgarinitativ_FAQ_sve.pdf

Medborgarinitiativ.fi, Inledande av stamvårdande vargjakt och förhindrande av vargskador
https://www.kansalaisaloite.fi/sv/initiativ/7047

Medborgarinitiativet kan även skrivas ut på papper, undertecknas och skicka in den per post
https://www.kansalaisaloite.fi/sv/stodforklaring/Medborgarinitiativ-7047-stodforklaring.pdf

Pressmeddelande, jord- och skogsbruksministeriet 23.1.2020: Arbetsgrupperna för att utreda jakt på varg i stamvårdande syfte har tillsatts
https://valtioneuvosto.fi/-/1410837/suden-kannanhoidollisen-metsastyksen-selvitykseen-tyoryhmat?languageId=sv_SE

Pressmeddelande, jord- och skogsbruksministeriet 19.3.2020: HFD:s avgörande ger riktlinjer för beslut och beredning som gäller jakt på varg
https://valtioneuvosto.fi/-/1410837/kho-n-ratkaisut-linjaavat-suden-metsastysta-koskevaa-paatos-ja-valmistelutyota?languageId=sv_SE

Förvaltningsplan för vargstammen i Finland
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/161866

Suurpedot.fi, Skydd och jakt:
http://www.suurpedot.fi/sv/skydd-och-jakt.html

Vieraslajit.fi, Varghund (på finska):
https://vieraslajit.fi/lajit/MX.5014936/show

Jägarförbundet, Aktuellt om varg (på finska):
https://metsastajaliitto.fi/metsastajaliitto/vahva-vaikuttaja/susi

Mer från SLC