Varginitiativet överläts till riksdagen

Medborgarinitiativet ”Inledande av stamvårdande vargjakt och förhindrande av vargskador” har idag överlåtits till riksdagen.
SLC - 50564961428 8acac73e9b k riksdagen flicr webb
Medborgarinitiativet överläts idag till (fr. höger) riksdagens biträdande generalsekreterare Timo Tuovinen och lagstiftningsdirektör Tuula Kulovesi av medborgarinitiativets undertecknare Jukka Immonen, Jaakko Silpola, Mickel Nyström ja Timo Leskinen. Foto: riksdagen

I initiativet föreslås att det bereds en lag som möjliggör inledande av stamvårdande jakt på varg. Dessutom ska lagen möjliggöra noggrannare uppskattning av vargstammens storlek än för närvarande, vargens rasrenhet och definiera ett nationellt enhetligt tillvägagångssätt för att avlägsna vargar som utgör hot eller fara.

Medborgarinitiativet samlade de 50 000 underskrifter som behövs på mindre än en vecka. Totalt samlade initiativet 61 618 stödförklaringar under en månad. Efter det avbröts insamlingen av stödförklaringar för att initiativet skulle kunna ges till riksdagens behandling så fort som möjligt.

Vargar förorsakat många slags skador

Under sommaren och hösten har vargar förorsakar betydande skador till både produktionsdjur och jakthundar. Hela fårflockar har rivits, exempelvis i Björköby i Replot revs cirka 150 får i början av hösten, och kalvar har tagits till och med från lösdriftsladugårdar.

I början av jaktsäsongen, mellan 20.8.2020 - 31.10.2020, har vargar haft ihjäl 21 jakthundar. Dessutom har vargar rivit 15 hundar som överlevde. Jaktsäsongen fortsätter till slutet av februari. Vargar har tagit hundar och katter även från gårdar.

Vargstammen har ökat i Finland. Enligt Naturresursinstitutet Luke fanns det i mars 2020 cirka 25 procent fler vargflockar än föregående år. I år har vargar rört sig på människors gårdar över 2 800 gånger enligt rovdjursobservationssystemet Tassu.

Bakom medborgarinitiativet står Finlands Jägarförbund, lantbruksorganisationerna MTK och SLC samt många jakthundsföreningar.

Tilläggsinformation:

Finlands Jägarförbund:
Verksamhetsledare Jaakko Silpola, tfn 050 406 4836, jaakko.silpola@metsastajaliitto.fi

Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK:
Fältdirektör Timo Leskinen, tfn 040 075 4235, timo.leskinen@mtk.fi

Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC:
Vice ordförande Mickel Nyström, tfn 040 775 5830, mickel.nystrom@slc.fi

Finska Jämt- och Gråhundklubben:
Ordförande Jukka Immonen, tfn 040 836 9960, puheenjohtaja@shhj.info

Finska Spetsklubben:
Ordförande Pentti Isoviita, tfn 050 351 1410, puheenjohtaja@spj.fi

Andra hundföreningar som deltagit i beredningen:

Finska Bassetklubben, Antti Nuutero
Finska Beagleklubben, Toivo Kangas
Hönshundssektionen, Jyrki Kangas
Finska Stövarklubben, Liisa Miettinen
Finska Spanielklubben, Paula Horne
Finska dreverklubben, Timo Nurmiluoto
Finska Vorstehklubben, Vesa Nummi
Finska Laikaklubben, Voitto Pulkkinen
Finska Retrieverklubben, Petteri Hirvonen
Finska Springer Spanielklubben, Petri Karlsson
Finska Taxklubben, Seppo Saari
Finska foxterrierklubben, Eero Suomus

Länkar:

Fotografier från överlåtelsen i riksdagen 4.11.2020 finns på Flickr.com/photos/finnishparliament

Pressmeddelande 5.9.2020: Varginitiativet samlade 50 000 namn på mindre än en vecka https://slc.fi/nyheter/2020/varginitiativet-samlade-50000

Pressmeddelande 31.8.2020: Medborgarinitiativ för att inleda stamvårdande vargjakt har öppnat
https://slc.fi/nyheter/2020/medborgarinitiativ-for-stamvardande-vargjakt

Medborgarinitiativ.fi, Inledande av stamvårdande vargjakt och förhindrande av vargskador
https://www.kansalaisaloite.fi/sv/initiativ/7047

Mer från SLC