SLC: Grönas förslag hotar Finlands matproduktion

Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC ställer sig ytterst kritiskt till De Grönas förslag om nya skatter, avgifter och bördor för jord- och skogsbruket. Istället vill SLC se sporrande budgetsatsningar som leder till praktiskt genomförbara klimatåtgärder på gårdarna och i skogarna, och så att de finländska jord- och skogsbrukarna kan fortsätta producera mat och träprodukter i framtiden.
SLC - 07 3 webb

De Gröna valde redan i början av augusti, när IPCC publicerade sin sjätte utvärderingsrapport, att sätta fokus på jordbrukets klimatutsläpp.
– Redan då befarade bondekåren det värsta eftersom De Gröna inte direkt rosat marknaden med jord- och skogsbruksvänliga förslag tidigare, säger SLC:s ordförande Mats Nylund.

Jord- och skogsbrukarna tar jordbrukets klimatarbete på största allvar. Jord- och skogsbruket står i första ledet och tar smällen när klimatet blir varmare. Långa torrperioder varvat med störtregn och översvämningar och ett större tryck från skadeinsekter märks genast i lägre skördenivåer och minskade inkomster. Även stormar och stormskador förväntas påverka skogarna allt mera i framtiden.

– Goda åtgärder för att kraftigt minska jordbrukets klimatutsläpp med en bibehållen produktion finns i MTK:s och SLC:s klimatvägkarta. Alla åtgärder har dock en prislapp, säger Nylund.

Han betonar även att det råder en stor konsensus om att hela samhället ska delta i kostnaderna för klimatarbetet.

– I regeringsprogrammet står det entydigt att lantbruksföretagarna inte kommer att orsakas extra kostnader på grund av lagstiftningsåtgärder utan att få ekonomisk kompensation. Mot den bakgrunden är det fullständigt oansvarigt att De Gröna föreslår nya skatter och utgifter på tiotals miljoner euro per år till jordbruket, säger SLC:s verksamhetsledare Jonas Laxåback.

Endast ett lönsamt jordbruk är hållbart på sikt. Nu krävs det enligt SLC sporrande budgetsatsningar för ett genuint klimatarbete – inte kraftiga skattehöjningar.

– De Gröna visar tyvärr igen upp ett janusansikte. Man låter i svepande uttalanden på sociala medier förstå att man vill hjälpa jord- och skogsbruket men de konkreta förslag man ger har motsatt effekt för att strypa lantbruket. Att efter denna sommar komma till regeringens budgetria med förslag som kunde sänka jordbrukarnas inkomst med i värsta fall tiotals procent är djupt oansvarigt, dundrar Mats Nylund.

Läs pressmeddelandet på finska - Lue tiedote suomeksi


Tilläggsinformation:

Mats Nylund, SLC:s ordförande, tfn 050 512 2191
Jonas Laxåback, SLC:s verksamhetsledare, tfn 040 940 2734

Mer från SLC