Hur inverkar Corona-pandemin på lantbruket?

SLC - Dsc 1522

Hur inverkar coronasituationen på det finländska lantbruket? Hur kan lantbrukare på gårdsnivå agera för att minska risken för att gården och företaget drabbas av coronavirussmittan och hur ska man kan agera i eventuella smittosituationer? Hur tryggas tillgången till säsongsarbetskraft? Är inhemska livsmedel trygga att äta?

Läs mer om bland annat dessa frågor på slc.fi/corona.

Mer från SLC