Pressinbjudan: Webbinarieserien Miljösnack söker ömsesidig förståelse kring miljöteman

Webbinarieserien Miljösnack inleds fredagen den 15 januari med ett webbinarium om markanvändnings- och bygglagen. Fortsättning följer i och med webbinariet där vägen mot god vattenstatus diskuteras den 27 januari.
SLC - Miljosnack webb

Miljösnack-webbinarierna är betydande evenemang för intressegrupper och påverkare, men inbjuder även till nya diskussionsöppningar. Avsikten är att webbinarierna ska öka förståelsen och föra samman synvinklar och personer som inte möts i vanliga fall. Välkommen med för att diskutera!

Webbinarium 15 januari kl. 12.00–14.00: MBL förnyas - hörs näringslivets röst, stärks företagens livskraft?

Helhetsförnyelsen av markanvändnings- och bygglagen (MBL) är igång. Hur reformen av lagen förverkligas har en avgörande betydelse för i vilken verksamhetsmiljö som Finlands företag och näringsliv möter sina framtida utmaningar och möjligheter. Har näringslivets röst hörts tillräckligt i reformen?

Webbinariet förverkligas i samarbete mellan Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK, Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC, Rakennusteollisuus och Finlands Näringsliv EK. Webbinariet genomförs på finska. I diskussionen medverkar bl.a. Tytti Määttä, Anni Sinnemäki och Ari Soininen. SLC:s vice ordförande Thomas Antas medverkar i paneldiskussionen. Webbinariet faciliteras av Demos Helsinki.

 • Närmare program och anmälan
 • Tilläggsinformation:
  • Leena Kristeri, jurist, MTK, tfn 040 507 4088
  • Petteri Lillberg, senior konsult, Demos Helsinki, tfn 050 359 1572
  • Mia Wikström, kommunikationschef, SLC, tfn 050 355 3213Webbinarium 27 januari kl. 9.00–11.00: Tillsammans på väg mot god vattenstatus

MTK:s och SLC:s vattenprogram har utkommit. Kom med och lyssna, diskutera och utmana i vattenfrågor: Vad kan förändras och inom vilket tidsintervall när det gäller vattenstatus? Hur främjar hållbart jord- och skogsbruk vattenskyddet? Vilken är jordbrukarnas och skogsägarnas uppgift och visioner? Varför och hurdan forskningsinformation samt vilka verktyg och vilket kunnande behöver vi mera av?

Webbinariet arrangeras av Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK och Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC. I diskussionen medverkar bl.a. Airi Kulmala, Jenny Jyrkänkallio-Mikkola, Pasi Valkama och Hannu Hökkä samt jord- och skogsbrukarnas representanter Sonja Ek-Johansson och Matti Heikkilä. Webbinariet faciliteras av Demos Helsinki. Webbinariet genomförs i huvudsak på finska. Efter webbinariet kommer en svensktextad inspelning av webbinariet att publiceras.

 • Tilläggsinformation:
  • Liisa Pietola, miljödirektör, MTK, tfn 050 438 4014
  • Petteri Lillberg, senior konsult, Demos Helsinki, tfn 050 359 1572
  • Mia Wikström, kommunikationschef, SLC, tfn 050 355 3213

Mer från SLC