25-26.11 SLC:s Ungdomsutbildning 2022–2023, del 1

SLC - Ungdomsutbildning 2022 2023 webb3 final

Nu kör SLC:s Ungdomsutbildning 2022–2023 igång! Välkommen med på den sjunde Ungdomsutbildningen som SLC ordnar.

När? Var?
Del 1: 25-26.11.2022, Helsingfors/Nyland
Del 2: 10–11.3.2023, Estland
Del 3: hösten 2023, Bryssel

Vad är SLC:s Ungdomsutbildning?
SLC:s Ungdomsutbildning är ett tredelat utbildningsprogram som ordnas för unga SLC-medlemmar i producentförbunden och skogsvårdsföreningarna. Jord- och skogsbruket samt trädgårdsnäringen behöver aktiva intressebevakare även i framtiden – påverkare som jobbar för primärnäringarnas gemensamma intressen.

Ungdomsutbildningen ger dig insikt i SLC:s intressebevakning och hur organisationen jobbar för att påverka beslutsfattandet, lantbrukspolitiken, olika finansieringsfrågor samt jord- och skogsbrukets frågor på EU-nivå. I Ungdomsutbildningens program ingår både föreläsningar, träffar med sakkunniga och studie- och gårdsbesök. Ungdomsutbildning avslutas enligt traditionen med en studieresa till Bryssel hösten 2023.

För vem?
SLC:s Ungdomsutbildning lämpar sig för dig som är under 40 år och intresserad av att påverka jord- och skogsbrukets verksamhetsförutsättningar och framtid samt inte har deltagit i utbildningen tidigare.

När ska jag anmäla mig?
Ungdomsutbildningens tre delar har 20 platser som fylls enligt ansökningsordning och med beaktande av regional fördelning. När du ansöker så förbinder du dig till deltagande i alla tre delar. Ansök senast 7.11.2022 genom att fylla i detta ansökningsformulär. Efter att ansökningstiden är slut får du besked om du ryms med på utbildningen.

Vad kostar det?
Ungdomsutbildningen har en självkostnadsandel på 150 € som SLC fakturerar deltagarna innan den första utbildningsdelen. Inga övriga deltagar- eller resekostnader tillkommer deltagarna för de tre kursdelarna.

Mera information:
Läs mer om Ungdomsutbildningen på slc.fi/ungdomsutbildning


Tilläggsinformation:

Christoffer Ingo, lantbrukspolitisk sakkunnig, tfn 040 545 5472 eller christoffer.ingo@slc.fi.

Mer från SLC