SLC:s Ungdomsutbildning 2022–2023

SLC - Ungdomsutbildning 2022 2023 webb4

När? Var?

Del 1: 25-26.11.2022, Helsingfors/Nyland
Del 2: 10–11.3.2023, Estland
Del 3: hösten 2023, Bryssel

Vad är SLC:s Ungdomsutbildning?

SLC:s Ungdomsutbildning är ett tredelat utbildningsprogram som ordnas för unga SLC-medlemmar i producentförbunden och skogsvårdsföreningarna. Jord- och skogsbruket samt trädgårdsnäringen i det svenska Finland behöver aktiva intressebevakare även i framtiden – påverkare som jobbar för primärnäringarnas gemensamma intressen.

Ungdomsutbildningen ger dig insikt i SLC:s intressebevakning och hur organisationen jobbar för att påverka beslutsfattandet, lantbrukspolitiken, olika finansieringsfrågor samt jord- och skogsbrukets frågor på EU-nivå. I Ungdomsutbildningens program ingår både föreläsningar, träffar med sakkunniga samt studie- och gårdsbesök. Ungdomsutbildning avslutas enligt traditionen med en studieresa till Bryssel hösten 2023.

År 2022 ordnas SLC:s Ungdomsutbildning för sjunde gången. Första gången som Ungdomsutbildningen gick av stapeln var 2001.

För vem?

SLC:s Ungdomsutbildning lämpar sig för dig som är under 40 år och intresserad av att påverka jord- och skogsbrukets verksamhetsförutsättningar och framtid samt inte har deltagit i utbildningen tidigare.

Om du inte redan är medlem i SLC kan du bli medlem här eller kontakta Christoffer Ingo, tfn 040 545 5472 eller christoffer.ingo@slc.fi.

Vad kostar det?

Ungdomsutbildningen har en självkostnadsandel på 150 € som SLC fakturerar deltagarna innan den första utbildningsdelen. Inga övriga deltagar- eller resekostnader tillkommer deltagarna för de tre kursdelarna.

Resor

Resor från regionen till den första utbildningsdelen i Helsingfors kan du boka via ditt eget producentförbund. Kontakta:
ÖSP: Josefine Silfver-Majors, tfn +358 6 318 9210, josefine.silfver-majors@slc.fi
SLC Nyland: Gunilla Grönholm, tfn +358 9 601 588, gunilla.gronholm@slc.fi
SLC Åboland: Helena Fabritius, tfn +358 40 511 0886, helena.fabritius@slc.fi
ÅPF: Sue Holmström, tfn +358 457 343 2770, sue.holmstrom@landsbygd.ax

Utlandsresorna i del 2 och 3 bokas direkt via SLC.


Intresserad? Har du frågor? Tveka inte att ta kontakt:

Mer från SLC