29-30.6 SLC-kongress på Åland

SLC - Kongress 2022 webb vi ses i mariehamn

SLC:s allmänna förbundskongress hålls på Åland inkommande sommar den 29-30 juni 2022.

Den allmänna förbundskongressen är SLC:s rådgivande organ som fastställer de allmänna riktlinjerna och principerna för förbundets verksamhet. Förbundskongressen sammankallas i regel vart tredje år.

Under onsdagen den 29 juni hålls de officiella kongressförhandlingarna ca kl. 9-17 och kongressens festmiddag hålls på Hotel Arkipelag ca kl. 19. Under torsdagen den 30 juni står intressanta åländska företags- och gårdsbesök samt gemensamt program på dagordningen. Torsdagens program avslutas med en informell middag innan hemfärd.

SLC:s Ungdomsträff hålls även på torsdagen ca kl. 17-21 på Åland.

Under kongressens mötesförhandlingar behandlas bland annat uppdateringen av SLC:s strategi samt inlämnade motioner.

Resedag från fastlandet till Åland är tisdag 28 juni och resorna tillbaka till fastlandet inleds torsdag 30 juni på kvällen efter den informella middagen och Ungdomsträffen.

Mera information om kongressen finns på kongresswebbplatsen slc.fi/kongress2022

Har du frågor, vänligen kontakta SLC:s kansli +358 (0)9 5860 460 eller info@slc.fi.

Mer från SLC